Hur syns feminismen i det politiska rummet?

27.10.2016 kl. 12:09
Görs dagens politiska beslut utgående från en feministisk synvinkel? Kom på Feministiskt Forum 12.11 kl 10.45 och lyssna på paneldiskussion!
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs och Svensk Ungdoms jämnställdhetsutskott ordnar på Feministiskt Forum 2016 12.11.2016 kl 10.45 i rum 301 en paneldiskussion om hur feminismen syns i dagens politiska beslutsfattande med riksdagsledamot Eva Biaudet (Sfp), Helsingfors stadsstyrelse ledamot Veronika Honkasalo (VF) och Helsingfors stadsfullmäktigeledamot Pia Pakarinen (Saml). Som moderator fungerar Susanna Ginman, Chef för ledar- och opinionsredaktionen vid HBL