Delta i insamling för papperslösa kvinnor och barn

17.11.2016 kl. 09:58
Papperslösa personer erbjuds för tillfället inte adekvata hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. Samtidigt saknar dessa personer också ofta allt vad gäller basförnödenheter och lever i extrem fattigdom.

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs har inlett en insamling i Helsingfors för papperslösa kvinnor och barn i Helsingfors i samarbete med Global Clinic. Vi hoppas så många som möjligt av våra medlemmar och andra Helsingforsbor vill komma med!

Vi samlar in pengar för den vård Global Clinic ger för nästa år på vårt kontonummer FI32 4055 5452 3274 92. Skriv Donation Global Clinic i meddelandefältet.


Vi hoppas ni vill komma med och hjäpa dessa kvinnor och barn.


Insamlingslov RA/2016/679. (beviljat 28.10.2016 av Helsingfors polisinrättning) Penninginsamlingen pågår i Helsingfors från och med 28.10.2016-31.1.2017. Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs ansvara för och ordnar insamlingen.