Jämställdhets- budgetering 18.9

29.08.2018 kl. 12:21
Genom jämställdhetsbudgetering kan budgetens effekter på jämställdheten synliggöras. På så sätt kan konsekvenser för jämställdheten beaktas redan från början av en process. 

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs ordnar en utbildning i jämställdhetsbudgetering. Syftet med utbildningen är att ge inblick i vad jämställdhetsbudgetering är, vilka verktyg som behövs och hur det implementeras i det vardagliga arbetet för förtroendevalda, föreningsaktiva och för andra som arbetar med budgetering.

Utbildningen dras av två experter från Medida och Ekvalita för att samla den bästa kompetensen i 
tematiken från Sverige och Finland.

Plats och Tid: LillaLuckan, Simonsgatan 8, Helsingfors den 18.9.2018 kl. 17-20.00

Anmäl dig här  eller per epost till elin@kvinnoforbundet.fi som även svarar på eventuella frågor. 
Sist anmälningsdag är den 11.9.

Lätt servering.