Smarta kvinnor del 4: THE POWER OF NOW - en kväll om risk och business för kvinnor hungriga efter framgång

16.08.2019 kl. 13:49
Fira företagarnas dag 5.9 med oss! Vi bjuder på inspiration och information om företagande, i stort och smått, i vått och torrt.

Kvällens huvudtalare är företagarna Anna Bertills och Linn Jung som vågat ta makten över sin framtid. Tillsammans driver de byrån Bertills & Jung. Välkommen med på årets första Smarta Kvinnor -evenemang!

Tiden är torsdag 5.9 kl. 17-20 och platsen är Rake salen i anslutning till hotell Klaus K i Helsingfors. Kvällen är öppen för alla som anmäler sig på förhand. Begränsat antal platser. Kostandsfritt. Anmälan senast 29.8.2019 via lyyti länk eller per e-post fredrika@kvinnoforbundet.fi.

PROGRAM

Kl. 17.00    Servering

Kl. 17.15    Välkomstord med Marianne Saarikko Janson, grundare av Fondia Abp

Kl. 17.30   

The power of now - Om hur vi bestämde oss för att risktagningar är positiva

Här går vi, Bertills & Jung in på företagsstarten, dels det praktiska arbetet, dessutom en ren inspirationsboost när det kommer till att våga ta makten över sin framtid. Att våga hoppa in i det okända. Vi listar möjligheter, men också utmaningar när det gäller att starta eget. Vi går in på vår egen historia och arbete framåt. Långt jobbar vi med konkret storytelling från vår egen vardag.

Kl. 18.15    Info om startpeng med Michaël Vanamo, expert från Nylands AN-tjänster

Kl. 18.45    Skumppapaus

Kl. 19.00   

Kvinnligt entreprenörskap kommer starkt: De nya småföretagen leds av kvinnor

Här fortsätter vi (Bertills & Jung) med arbetsmarknadsfrågor, GIG-ekonomi och samhällstrender. Vi pratar också familjepolitik, lösningar som man själva kan bidra till och hur man konkret bollar familjeliv och jobb. Vi ser att andelen småföretag som leds av kvinnor ökar i antal. Hur kan vi använda kvinnligt ledarskap till att göra pengar och affärer? I samhället som alltmer styrs av värderingar är det kvinnorna som ofta kan föra bolag i rätt riktning, för att möta efterfrågan. Det burdusa sättet att ta plats i affärslivet ersätts med helt andra strategier och perpektiv. 

Kl. 20.00 Temakvällen avslutas

 

Plats: Rake salen i anslutning till hotell Klaus K, Bulevarden 2-4, Helsingfors. Tröskelfri ingång.

Tid: Torsdag 5.9 kl. 17-20