Bild av plojknappar med feministiska slagord.

Debattartikel: Sexualfostrare till varje skola

25.09.2019 kl. 11:30
Skolåret har dragit igång. Tyvärr har det igen kommit fram flera allvarliga och omfattande fall av sexuellt utnyttjande av barn som fått sin början i sociala medier.

Det behövs omgående ett system där alla barn i skolan får den info de behöver för att skydda sig. Vi har även de fall som metoo och dammen brister lyft upp i färskt minne.

Dagens elever förses med information om preventivmedel, pubertet och könssjukdomar enligt läroplanen. Typiskt är att informationen ges som en engångsföreteelse och tyvärr ofta inte behandlar trygghet, gränser och känslor.

Sexualfostran betyder att barn och unga förses med information och verktyg under hela deras uppväxt. En trygg vuxen som fått lämplig fortbildning borde finnas till hands under hela skoltiden. En sexualfostrare i varje skola skulle garantera jämlik sexualkunskap åt alla barn, inte bara åt dem som har föräldrar som aktivt stödjer sina barn i utvecklingen mot vuxenheten.

När är beröring önskad och när inte? Vilken information kan jag ge om mig själv på nätet? Är det okej att använda könsord som svordom? Ungdomar ska inte behöva googla allting själv.

I nuläget får lärarstuderande ingen utbildning i sexualfostran. En god sexualfostran ökar elevernas känsla av kroppslig integritet, stärker tryggheten i skolan och i sociala medier och minskar mobbning.

Bland annat skolhälsovårdaren, kuratorn eller en ämneslärare kan fungera som sexualfostrare i skolan. Det arrangeras regelbundet fortbildning som ger färdigheter i sexualfostran i huvudstadsregionen. Skolor borde utnyttja den för att göra skolan tryggare. Personal med utbildning i ämnet blir också bättre på att känna igen och hjälpa barn som utsätts för våld och hedersrelaterat våld i hemmet.

Vi vill att det i Finland blir obligatoriskt att varje skola har minst en kompetent sexualfostrare i personalen som fått lämplig fortbildning och att det ges resurser åt den ansvariga att i praktiken arbeta med sexualfostran. Vackra ord måste bli verklighet.

Mona Rautelin, ordförande
Pia-Lisa Sundell, styrelsemedlem
Fredrika Biström, verksamhetskoordinator
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs, lokalorganisation inom Svenska Kvinnoförbundet som är Sfp:s kvinnoorganisation