Två personer samtalar, händerna syns.

Åldersdiskriminering på jobbet – är feminister i riskzonen?

13.01.2020 kl. 11:13
Färska studier visar att redan i 40-årsåldern ökar risken att bli diskriminerad på grund av ålder.

När du fyllt 65 är det bara 2–3 procents chans att du blir kontaktad av en arbetsgivare. Detta drabbar i synnerhet kvinnor, enligt Hbl.

Nätsidan Fast Company skriver däremot att åldersdiskriminering drabbar kvinnor och män lika. Av de som svarat i en undersökning i USA hade 27% av kvinnorna och 30% av männen drabbats. Enligt rapporten stod startskottet vid 45 år.

politiken.se påstås att begreppet ”ålderism” (ageism) myntades strax efter att andra vågens feminism gjort intåg. Fri från könsnorm, fri från ålder.

Diskrimineringsombudsmannens hemsida listas frågor som den som drabbas av diskriminering skall tänka på:

- Behandlades jag på ett annat sätt en de andra?

- Bottnade behandlingen i någon av diskrimineringsgrunderna (språk, ålder, kön, sexuell läggning, religion, politisk åsikt osv.)

- Varför misstänker jag att jag diskriminerades på grund av en personlig egenskap?

Som en nybörjarkurs i feminism!

Jag tror att feminister har lättare att se diskriminering i allmänhet. Attityder om ålder kommer inte som en överraskning.

Asta Leppä refererar i sin kolumn ”Ikääntymistä peitellään ja halveksitaan, vaikka jokainen on joskus vanha” (Vi döljer vår ålder, trots att alla en dag blir gamla) till en tysk forskning som visar att löneutvecklingen avtar för alls vid 40-årsstrecket. Där måste vi sätta ner foten.

Vad kan vi göra? Under våren 4.3.2020 arrangerar Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs en temakväll om arbetslivet. I den ingår tre verkstäder: lär dig sälja din kunskap på 2 minuter, bästa tipsen inför arbetsintervjun och lär dig be om mera lön. Vi övar tillsammans!

Feminism är gemenskap över åldersgränser. Vi är i riskzonen om vi inte agerar. Vi är vana att lära oss nytt och vi ser verkligheten tydlig och klar.

Text: Fredrika Biström

Följ vår sida på facebook, följ oss på instagram eller skriv in dig som medlem så får du information om när anmälningen öppnar till vår temakväll om arbetslivet Career Confidence / Karriärkraft 4.3 kl. 17-19.30 i Helsingfors.

 

Läs mera!

Asta Leppäs kolumn: https://yle.fi/uutiset/3-10919015

Fairygodboss refererar färsk amerikansk forskning: https://fairygodboss.com/articles/1-in-3-workers-whove-experienced-ageism-at-work-say-it-happened-before-age-45-study-finds/

Fast Company jämför situationen mellan kvinnor och män: https://www.fastcompany.com/90401522/workers-today-experience-ageism-for-half-their-careers

Hbl om Svenska forskningsresultat: https://www.hbl.fi/artikel/efter-40-kan-du-vara-passe-pa-arbetsmarknaden/

Diskrimineringsombudsmannens tips: https://www.syrjinta.fi/web/sv/har-jag-blivit-diskriminerad-

http://politiken.se/xartiklaroffs/view/6511

Ålderism - ett fruktbart begrepp? http://politiken.se/xartiklaroffs/view/6511