Förhandsuppgift inför Karriärkraft / Assignment in order to prepare for Career Confidence

02.03.2020 kl. 12:18
Will you take part in Career Confidence 4.3? Please read this message from one of the speakers, Yvonne Westerlund. / Kommer du att delta i Karriärkraft 4.3? Var vänlig, läs meddelandet från en av kvällens verkstadsledare, Yvonne Westerlund.

Special message due to corona virus: Please use the antiseptic hand rub at registration. No hand shaking. It is totally ok to wear mask.

Extra meddelande med anledining av corona viruset: Vänligen använd desinfektionsmedlet vid anmälan. Undvik att skaka hand. Det är väldigt okej att bära munskydd.

(PÅ SVENSKA LÄNGRE NER)

Please do this small assignment in order to prepare yourself for the workshop 4.3. You'll get tools for how to communicate the very best in you. Please use descriptive language in the assignment.

MY PERSONAL SWOT:

STRENGTHS
What you're good at. What am you're doing better than others? Which unique talents do you have? What positive feedback have you had? What are you proud of, what makes you proud to be you?

WEAKNESSES
What could you do better? What could you stop doing altogether? What are you doing worse than others? What do you think others see as your weaknesses? What could you grasp boldly and fearlessly?

OPPORTUNITIES
Which possibilities do you see for yourself out there? Which trends could you hold to? Which strengths could you turn into possibilities? What do you see around yourself that you could turn into possibilities?

THREATS
Which trends or threats could hurt you? What are your rivals doing? Which threats do your weaknesses make you open to? What could block your way.

MY ANALYSIS
Do you see a pattern? What would you want to change? What could be your next step?

//

Här får du en uppgift inför workshopen 4.3. Du blir bättre beredd på att tala om dig själv och dina kompetenser. Använd gärna beskrivningar i uppgiften.

MIN PERSONLIGA SWOT:

STYRKOR
Vad är du bra på? Vad gör du bättre än andra? Vilka unika talanger och färdigheter har du? Vad säger andra att du är bra på? Vad är du stolt över, vad gör dig stolt över dig själv och vad gör du gärna?

SVAGHETER
Vad kunde du göra bättre? Vad kunde du sluta göra överhuvudtaget? Vad gör du sämre än andra? Vad tror du att andra ser som dina svagheter? Vad borde du modigt ta tag i?

MÖJLIGHETER
Vilka möjligheter ser du att det finns där ute för dig? Vilka trender kunde du ta vara på? Vilka styrkor kunde du vända till möjligheter? Vad ser du att händer runt omkring dig som du kunde dra nytta av?

HOTBILDER
Vilka trender eller hotbilder kunde skada dig? Vad gör dina medtävlare? Vilka hot utsätter dina svagheter dig för? Vilka hinder ser du i din väg?

ANALYS
Ser du några mönster? Vad skulle du vilja ändra på? Kommer du på hur du borde gå tillväga?