Elina framför ett träd med vita blommor.

Det antirasistiska arbetet i Finland har precis börjat

18.06.2020 kl. 22:31
Vår medlem Elina Sagne-Ollikainen kommenterar Black Lives Matter-rörelsens effekt i Finland.

Black Lives Matter-rörelsen har spridit sig globalt och det känns befriande för personers som jag som hela livet har mött diskriminering och rasism på grund av sin hudfärg.

Den politiska sfären i Finland är inte alls fri från rasistiska yttringar. Tvärtom. Det är bara toppen av isberget som syns i uttalanden av enskilda politiker. I Finland har minister Hanna Kosonen helt nyligen kommenterat en färsk rapport från tankesmedjan Suomen Perusta som kränker vissa befolkningsgrupper och strider då mot kriterierna för statlig finansiering. Även statsminister Sanna Marin har uttalat sig om att "rasism, kvinnohat och diskriminering inte tillhör ett civiliserat samhälle”. Mänskliga rättigheter måste ihärdigt försvaras. Allas röst har där en betydelse. (Yle 10.6.2020). Att motsätta sig alla former av rasism har en otroligt stor betydelse för mig och andra bruna eller svarta människor som tryckts ned av vartenda kränkande ord och varenda rasistisk gärning som sker och har skett på både individ- och organisationsnivå.

Många svarta och bruna människor har genom digitala och fysiska demonstrationer mot rasism hittat och förstärkt sin egen röst, en röst som tidigare ofta viftats bort eller inte getts någon betydelse. 

Just nu gläds jag av att det antirasistiska arbetet på allvar har inletts i Finland. Vad jag allra innerst hoppas är att vi verkligen får se förändringar i de strukturer som utgör hinder för att alla som bor och lever i Finland ska känna sig inkluderade. Äntligen har Finland öppnat sina ögon för vad som pågått i vårt land en alldeles för lång tid. 

Elina Sagne-Ollikainen

Fotograf: Teemu Ullgrén