Simon Granroth har dragit igång sin kampanj i kommunalvalet med kraft -och med jämställdhetsperspektiv!

21.10.2020 kl. 10:51
Vi tog en snabbcheck med Simon mitt i arbetet.

Hur känns det att vara kandidat i Kommunalvalet 2021?

-Det känns förstås bra! Jag är ivrig att få börja kampanjen och upplever att det finns mer plats än någonsin att lyfta fram frågor som kretsar kring hållbarhet, medmänsklighet och vetenskap i beslutsfattandet. 

Vilka politiska frågor i Helsingfors ligger dig närmast hjärtat?

-Stadsfullmäktige utlyste nyligen officiellt klimatnödläge. Nu ska vi gå från ord till handling. Frågor som kretsar kring mental och fysisk hälsa står mig också nära hjärtat och det är viktigt att vi sätter vår hälsovård och vårt hälsofrämjande arbete i skick. Utöver dessa ska vi jobba för att minska utstötthet och marginalisering i alla former. Här måste vi beakta jämställdhet, ekonomisk och social utsatthet, och trygghetsfrågor ända från småbarnspedagogiken till arbetslivet och rentav i stadsplaneringen. Alla helsingforsare ska kunna känna sig delaktiga, trygga och välkomna i sin hemstad - oavsett vem ens föräldrar är, vilken stadsdel man bor i, eller vem man vill älska.

Polisen i Helsingfors avbröt på ett våldsamt sätt Elokapinas klimatdemonstration på Kajsaniemigatan tidigare i höst. Vilka tankar väcker det och är det okej att stoppa trafik för att synliggöra miljöfrågor?

-Det väcker flera tankar. Enligt den interna utredningen handlade polisen enligt rådande lag och riktlinjer för användningen av maktmedel, men vi får se vad riksåklagarens utredning för med sig. Jag tror att en uppdatering av riktlinjerna kan vara på sin plats och även underlätta polisens arbete. Klimatkrisen är en akut fråga och motsvarande demonstrationer har historiskt varit en central del i många förändringsprocesser - allt från suffragetterna till fredsrörelserna. Jag tycker inte det är okej att stoppa trafiken och krångla med polisen, men i vissa frågor är det värre att låta bli. Jag vill inte heller att Finland ska bli ett land där det blir vanligt att pepparspraya demonstranter. I det här fallet bars demonstranterna iväg i alla fall, så pepparsprayen blev endast en olycklig och onödig mellanepisod i demonstrationen. Jag vill också påpeka att användningen av pepparspray ska göras främst i självförsvar eller för att skydda någon annans liv och hälsa - Speciellt då man i det här fallet inte direkt hade bråttom, och det fanns mindre invasiva och mer pr-vänliga alternativ tillhanda. Samtidigt känner jag medlidande med poliserna varav de flesta säkert tycker att klimatfrågan är viktig och knappast vill stå där och pepparspraya eller bära bort demonstranter. Bättre förhandsplanering och kommunikation med och mellan myndigheterna och arrangörerna hade säkert kunnat förebygga den här incidenten.

Tror du att jämställdhet är ett ämne som syns och hörs tillräckligt i undervisningen i Helsingfors?  

-Jag tror att utvecklingen går åt rätt håll, men det finns ännu mycket att göra. Jag känner också att vi måste bredda vårt perspektiv eftersom jämställdhet kan handla om så många saker - varje individ möter olika utmaningar och har olika förutsättningar att möta utmaningarna. Jämställdhet för mig betyder inte ett samhälle där alla är likadana, utan ett samhälle där var och en är fri att vara olika utan att behöva känna sig utstött eller diskriminerad. 

 

Valdagen vid kommunalvalet 2021 är den 18 april 2021.

Läs mer om Simon Granroth på hans facebook-sida och följ honom på instagram @simongranroth.