Pulkabacken kan göra både kroppen och knoppen bra

16.02.2021 kl. 09:10
Två år i rad har Helsingfors stad premierats med priser på den nationella idrottsgalan.

I år valdes staden till Finlands mest aktiva arbetsplats och 2020 till Finlands rörligaste kommun. Det här ska vi förstås vara stolta över. Kanske vi till och med kan se det som ett delresultat av Helsingfors stads strategis skrivning om främjandet av fysisk aktivitet som ett spetsprojekt. Startegins mål har varit att öka andelen aktivitet och i motsvarande mån minska mängden stillasittande i Helsingforsbornas liv.

Uppdraget att få människor att röra mer på sig har ändå inte försvunnit någonstans eftersom vi har en stor mängd människor som ännu rör på sig allt för lite. Därför måste möjligheterna till aktivitet och motion finnas med bland prioriterade åtgärder även efter inkommande kommunalval.

Otillräcklig fysisk aktivitet och mycket stillasittande försvagar nämligen människans livsfunktioner och har redan i dag lett till otaliga skador på mänsklig och samhällelig nivå. Livsstilssjukdomar blir allt vanligare. Brist på fysisk aktivitet identifieras dessutom av WHO som den fjärde mest betydande riskfaktorn för förtida dödlighet globalt. Brist på fysisk aktivitet finns även bland helsingforsarna och samtidigt som det påverkar individen har det negativa konsekvenser även den offentliga ekonomin.

Regelbunden motion och fysisk aktivitet har konstaterats förebygga, behandla och rehabilitera otaliga långvariga sjukdomar. Motion kan även stärka mentalt välmående. Själv mår jag alltid bättre både fysiskt och mentalt då jag regelbundet varit aktiv och motionerat. I unga år har idrotten också bidragit till att göra mig till den jag är idag, och stärkt mitt självförtroende.

Det handlar förstås om att hitta den eller de motionsformerna man själv tycker om. Då blir resultatet oftast bättre. Tyvärr är det lättare sagt än gjort. Vi har allt från riktigt små barn till äldre som inte rör på sig tillräckligt och en del inte alls. För dem är det viktigt att vi kan erbjuda lågtröskel aktiviteter som det är lätt att delta i. Det ska handla om allt från att vi i samband med eller efter skoldagen erbjuder roliga och avgiftsfria aktiviteter i inspirerande skolmiljöer för de allra yngsta till att hemvården ska kunna stödja äldre med aktiviter i hemmen. Det ska vara lätt och lockande att vara aktiv i Helsingfors. Sist och slutligen är det så att all form av rörelse, stor eller liten, bidrar till att vår kropp mår bättre.

Med det sagt och i dessa tider då vi lever med begränsningar är jag otroligt glad för att se helsingforsarna ta sig ut i både naturen och stadsmiljön. Skridskoplanerna är populära, skidspåren välbesökta och varje liten kulle eller backe i vår stad bär spår av pulkor. Så hoppas jag också se kullarna nedanför mina fönster idag på fastlagstisdag, kullar fyllda av glada och skrattande människor.

Stadens uppgift är att möjliggöra roliga aktiviteter för var och en av oss och speciellt lyckat är det ifall vi samtidigt stärker vårt välmående.

Silja Borgarsdóttir Sandelin
16.2.2021


Silja Borgarsdóttir Sandelin är kandidat i kommunalvalet 2021 i Helsingfors. Läs mer om Silja på hennes politikersida på facebook.

____

Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.