Anna Högström ställer upp i kommunalvalet i Helsingfors!

23.02.2021 kl. 13:26
Psykolog, projektförman för Onni och trebarnsmamma Anna Högström ställer upp i kommunalvalet 2021 för Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs/Helsingfors. Vi blev så glada över det att vi genast tog en snabbcheck med henne.

1. Hur känns det att vara kandidat i Kommunalvalet 2021?

Det känns oerhört viktigt, eftersom den fråga som intresserar mig mest är mer aktuell än någonsin i och med pandemin.

2. Vilken politisk fråga i Helsingfors ligger dig närmast hjärtat?

De ungas framtid! Jag känner mig ibland som en ungdomarnas Greta, som upprepar och upprepar: det går åt skogen! Vi kan inte spara på dem som är viktigast! Vi kan inte låsa in dem som är viktigast!

I fråga om yngre skolbarn klappar mitt hjärta för alla dem som inte klarar av att leva upp till kraven på ett alltmer självständigt lärande. Vi har ett stort antal barn som inte får det stöd de behöver i skolorna. Vi måste bli skickligare på att fånga upp dem med olika koncentrations-, inlärnings- och gestaltningssvårigheter eller lindrigare autismspektrum. Forskningen visar att till exempel män med adhd är överrepresenterade i fängelserna. En bakgrundsfaktor kan vara att dessa män redan som små killar fått övervägande negativ feedback. Barn som hela tiden misslyckas ger till slut upp. Vi vuxna måste se till att alla barn får uppleva lärandets glädje.

Äldre skolungdomar lider av stora prestationskrav, stress och upplevelser av att inte räcka till. Fler än tidigare kämpar för att landa i sin sexuella identitet. Ensamheten var ett utbrett problem bland studerande redan före covid-19 – läget har inte förbättrats. En färsk rapport från Föreningen för ungdomsforskning visar att ungdomars tillfredställelse med livet har sjunkit ganska radikalt. Störst var sänkningen för unga vuxna i åldern 20–24 år. För många av dem, som inlett sina studier och kanske nyligen flyttat hemifrån, är läget just nu närmast katastrofalt. Om de orkar studera klart, går de en högst osäker framtid till mötes. Många mår riktigt, riktigt dåligt.

Vi måste arbeta mer förebyggande och mer humant. Låt oss inte göra om samma misstag som under recessionen på 90-talet. Det kommer att behövas tilläggsresurser för mentalvården efter covid-19, och det måste beslutsfattarna på både lokal och riksnivå inse. Vi ska också utnyttja tredje sektorns mentalvårdsorganisationer. Över lag behövs inom beslutsfattandet mer kunskap om barns och ungas utveckling.

3. Hur hjälper man då dagens ungdomar rent konkret?

Fokus ska läggas där barnen och unga finns: skolorna måste ha tillräckliga resurser för att kunna se vilka som är i behov av extra stöd och ha tillräcklig tillgång till både skolpsykologer och kuratorer. Mödra- och barnarådgivningen är också viktig. Småbarnsföräldrar behöver än mer psykiskt stöd och råd för att klara vardagen. En tredje aspekt av ungas välmående är delaktigheten inom staden. Ungdomar, unga vuxna och andra minoriteter – till exempel de som lever med funktionshinder av olika slag – ska involveras i beslutsfattandet i ärenden som angår dem. Känslan av att vara delaktig stärker självkänslan och ökar välbefinnandet.

4. Finns det någon annan politisk fråga du brinner för, utöver utmaningarna i Helsingfors?

Det ska vara möjligt att utbilda sig till psykoterapeut oavsett ekonomisk bakgrund. Men det blir en fråga för riksdagen.

Läs mer om projektet Onni, det psykosociala stöd som Ohjaamo erbjuder i Helsingfors och kolla in Onni projektets hemsida ONNI - kohtaamo.info.


Intresserad av jämställdhet på svenska i Finland? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.