Gästkolumn: Dags att se över lönerna inom småbarnspedagogiken

26.11.2021 kl. 14:36
Alla tre i Sfp i Helsingfors presidium är medlemmar i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Därför bad vi dem skriva en kolumn om ett ämne de alla tre brinner för.

Är det dags att ge dagisanställda lönepåslag? Jo, för utan en fungerande och trygg dagvård riskerar hela samhället att stanna upp. 

I ett Helsingfors med jämställdhet som mål kan vi inte längre blunda för att lönen inom småbarnspedagogiken inte motsvarar utbildningen och dess krävande uppgifter och för att många i personalen hellre byter jobb än jobbar under sådana premisser. Det fina arbete som dagispersonalen gör, dag ut och dag, in måste belönas. Ekonomisk trygghet för personalen gör verksamheten hållbar. Att bara ge personalen digitala rosor för deras värdefulla arbete är kanske ett steg i rätt riktning, men förbättrar varken föråldrade strukturer, låga löner och den nonchalans som samhället i decennier har visat småbarnspedagogiken. 

Historiskt sett har det krävts strejker för att ge löneförhöjningar till de anställda inom småbarnspedagogiken. År 1988 gick Helsingfors in för ett ansvarstillägg som höjde lönerna med två löneklasser. År 2019 höjde Helsingfors och Esbo lönerna med 175 euro per månad, Grankulla med 225 euro och Vanda med 145 euro. År 2020 gick Helsingfors in för att höja lönerna bara för lärarna med 46 euro, medan de andra yrkesgrupperna inom småbarnspedagogiken blev utan löneförhöjning. Utredningen En inblick i bristen på behörig personal inom den svenska småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen (Tankesmedjan Magma, Lina Laurent 2020) visar att det i dag skulle krävas en höjning på 500 euro per månad för att locka tillbaka personalen som lämnat småbarnspedagogiken. Utredningen visar också att småbarnspedagogikens yrkesgrupper varken upplever sig hörda och eller uppskattade. Branschens mediebevakning är också ofta negativt vinklad. 

Det krävs både diskussion och politisk vilja för att garantera småbarnspedagogiken de resurser som behövs i dag. Socionomer, lärare inom småbarnspedagogik och barnskötare måste få tid och resurser att göra ett gott jobb. Finns det barn i gruppen som behöver mer pedagogiskt stöd än vanlig, ska man sätta in tilläggsresurser. 

Vi måste utarbeta en plan för löne- och kompetenshöjning samt utbildning. Då 95 procent av branschens anställda är kvinnor, krävs aktiva satsningar också för att öka mångfalden inom branschen. Vi måste även aktivt undvika överstora enheter i småbarnspedagogiken och komma ihåg att den svenskspråkiga småbarnspedagogiken är en ödesfråga för svenskans överlevnad inte bara i Helsingfors utan i hela Finland.

Nu är det hög tid att kavla upp ärmarna för småbarnspedagogiken! Utan den stannar samhället.

Simon Granroth 
Ordförande för Sfp i Helsingfors
Linda Ahlblad 
Vice ordförande för Sfp i Helsingfors
Elina Sagne-Ollikainen 
Vice Ordförande för Sfp i Helsingfors


Intresserad av jämställdhet på svenska i Finland/Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.