Power, knowledge and superwoman pose / Kraft, kunskap och superwoman -posé

05.03.2020 kl. 11:20
It is good to try something new! 
Det är bra att pröva på någonting nytt!

(På svenska längre ner)

On Wednesday, 4.3.2020, 40 women who spoke Swedish or English gathered to boost their careers and get "Career Confidence". The participants found new friends and our fantastic experts shared their knowledge and experience.

For the first time we arranged the evening around "rotation". The participants rotated between three workshops:

  • Sell your skills to a stranger in two minutes ("hissipuhe"), with Alexandra Pasternak-Jackson
  • Boost yourself to ask for more pay, with Mia-Maja Wägar
  • Get ready for a job interview with Yvonne Westerlund

Alexandra pushed the participants to practice their elevator speech in pairs and groups. She emphasized how important it is to choose only one message, that is easy to remember. At the end she also asked us to try the "superman pose". 

Mia got the chance to answer some personal questions and give direct advice. She also asked the participants to list their best arguments in a salary negotiation.

Yvonne broke down many prejudices and explained why it is important to provide clear information during the job interview. We should never feel small and think that we "boast".

Big thanks to our experts and all participants!

The evening was arranged as a collaboration between Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs, Luckan i Helsingfors/Integration and Women's Café in English. The serving was realized with the help of Café Rouge.


PÅ SVENSKA

Onsdagen den 3 mars samlades 40 deltagare som talar engelska eller svenska, för att boosta sina karriärer och få "Karriärkraft". Deltagarna fick möta nya vänner och kvällens experter delade med sin av sin kunskap och erfarenhet.

För första gången arrangerade vi kvällen som en "rotation". Deltagarna roterade mellan tre workshops:

  • Be om mer lön, med Mia-Maja Wägar
  • Sälja din kunskap på två minuter (”hissipuhe”), med Alexandra Pasternak-Jackson
  • Förbereda dig inför arbetsintervjun, med Yvonne Westerlund

Alexandra bad deltagarna öva sina säljande tal i par och grupper. Hon underströk hur viktigt det är att välja bara ett budskap som är lätt att komma ihåg. På slutet bad hon oss också att inta "superman -posé".

Mia fick chansen att svara på en del personliga frågor och ge direkta råd. Hon bad även deltagrana lista sina bästa argument i en förhandling om lön.

Yvonne slog ner många fördomar och förklarade varför det är viktigt att ge tydlig information under arbetsintervjun. Vi skall aldrig känna oss små och tro att vi "skryter". 

Stort tack till våra experter och alla deltagare! 

Kvällen arrangerades som ett samarbete mellan Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs, Luckan i Helsingfors/Integration och Women's Café in English. Serveringen förverkligades med hjälp av Café Rouge.

 

Text och foto: Fredrika Biström

 

Fredrika