Kandidater i kommunalvalet som är uppställda i Borgå och är medlemmar i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs:

 

Elin Andersson, Internationell koordinator 

"Vi behöver mera långsiktighet i politiken för miljön och kommande generationers skull. Detta kräver satsningar på miljövänligt byggande och kollektivtrafik samt olika typer av förebyggande verksamhet"

Elin Blomqvist-Valtonen, Förhandlingschef

"Jag vill jobba för ett jämställt och rättvist Borgå. Våra skolor och daghem ska vara bäst i landet. Med en hållbar ekonomi tryggar vi service både på landet, i skärgården och i stan."

Emilia Mattsson, Pol. mag., Utbildningsplanerare

"Mitt framtida Borgå är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Då dessa tre samarbetar bildas ett kretslopp av hållbar utveckling och en välmående stad. Det vill jag arbeta för."


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.