Internationella dagen för utbildning 2021

24.01.2021 kl. 10:45
Stina Wahlsten, kandidat i vårens kommunalval, delar med sig av sina tankar kring jämställdhet och utbildning idag, på den Internationella dagen för utbildning.

Idag, den 24 januari, är det den internationella dagen för utbildning. Denna dag uppmärksammas eftersom utbildning spelar en nyckelroll för att bidra till både individers och samhällens välstånd och utveckling. 

 

Detta år har varit ett annorlunda år rent praktiskt för utbildningen i Finland. Såväl grundutbildningen som universitetsutbildningen har mer eller mindre tvingats bort från det normala, till soffor och matbord runt om i landet. 

 

Det är ännu oklart hur detta udda år kommer att synas i vårt samhälle när det kommer till utbildningen. Välmående, koncentrationsförmåga och vänskaper har vi sett lida i och med Covid-19, och dessa har såväl en direkt som en indirekt koppling till utbildningen. 

 

Samtidigt som det är lätt att vara orolig över det nya normala, och hur det har påverkat oss, måste vi även räkna oss lyckligt lottade som lever i ett samhälle där det är möjligt att, nästan över en natt, förflytta hela vårt utbildningssystem online. Det sägs att tack vare den olyckliga sits vi blev satta i har vi teknologiskt sett kunnat hoppa fram 10 år på 10 dagar. 

 

Runt om i världen är situationen tyvärr inte den samma. I och med pandemin har många utsatta barn tvingats ut ur skolan och till sämre förhållanden. Hur hårt pandemin har straffat utsatta områden i fråga om utbildning är ännu oklart, och det kommer att bli ett tufft jobb att kunna ge samma möjligheter till barnen som innan pandemin.

 

Utbildning är en mänsklig rättighet och i FN:s 17 hållbarhetsmål är god utbildning till alla mål nummer fyra. Forskning visar att inkluderande utbildning är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Trots det beräknas det fortfarande att 774 miljoner människor över världen inte är läs- och skrivkunniga, varav två tredjedelar är kvinnor. 

 

Utbildning är en grundpelare i ett fungerande samhälle. Vi måste sträva efter att skapa möjligheter att garantera en högklassig undervisning till alla, såväl i utvecklingsländer, som här hemma.

 

Läs mer om internationella utbildningsdagen här.

Stina Wahlsten 24.1.2021


 
Tara Junker