Emmi Piippo: Kvinnors roll är central i klimatpolitiken

22.11.2022 kl. 14:15
Den största och viktigaste årliga klimatrelaterade konferensen COP27 i Sharm El-Sheikh tog slut i söndags. Mötets resultat var ingen höjdare, flera ledare uttryckte frustration över att alla länder inte är redo att vidta nödvändiga åtgärder för att bekämpa klimatförändringen.

Årets möte gör historia genom sina svaga skrivningar om utsläpp, men också genom en bild där politiska ledare från hela världen poserar strax efter att kongressen inleddes. Av 111 deltagare var bara sju kvinnor. Då man tittar på fotot känns det som om vi är flera tiotals år tillbaka i tiden. Representationen av kvinnor och andra marginaliserade grupper är praktiskt taget obefintlig. Det här trots att vi vet att klimatförändringen slår hårdast mot kvinnor.

Kvinnors oproportionellt stora börda av klimatförändringen är en konsekvens av att kvinnor har mindre socioekonomisk makt och är mer benägna att uppleva fattigdom än män. Kvinnor i fattiga länder är i större utsträckning beroende av naturresurser från jordbruket, medan män lönearbetar. När det gäller klimatkatastrofer som orsakas av klimatförändringen, har kvinnor sämre tillgång till information och mindre möjligheter att fly. Kvinnor är också begränsade av att de är tvungna att ta hand om sin familj. De har inte heller samma möjligheter att börja om efter katastrofer, vilket är en av orsakerna till att majoriteten av världens klimatflyktingar är kvinnor. 

I klimatdebatten talas det mycket om generationsklyftan, men enligt forskning är kön en mer avgörande faktor. Det finns stora skillnader mellan kvinnor och män när det gäller synen på klimatförändringar, den egna konsumtionen och vad som orsakar utsläpp. HSS Medias klimatenkät från förra veckan visar att ungefär hälften av österbottniska män inte är oroliga för klimatuppvärmningen. Enligt en nyligen genomförd studie orsakar mäns konsumtion betydligt större växthusgasutsläpp än kvinnors, eftersom de i större utsträckning lägga sina pengar på kött, bilar och bränsle. Det har uppskattats att utsläppen från persontransporter i Sverige skulle komma att minska med cirka 20 procent om män reste på samma sätt som kvinnor.

Kvinnor lever alltså klimatsmartare, och även om de exkluderas från globala förhandlingar så leder de klimatkampen på många olika plan. När kvinnor ges möjlighet fattar de beslut som minskar utsläppen. Kvinnors representation i nationella parlament korrelerar med en mer ambitiös klimatpolitik och lägre koldioxidutsläpp. Unga kvinnor står på barrikaderna och skolstrejkar för klimatet. Kvinnor har starkare band till lokalsamhället och kan utnyttja sina nätverk bättre än män för att sprida och få tillgång till kunskap. 

Allt tyder på att kvinnors perspektiv är avgörande för att lösa klimatkrisen på ett mer rättvist sätt, men deras perspektiv är också nödvändiga eftersom de redan tvingas anpassa sig till klimatkrisens konsekvenser. Vi kan inte har flera möten där kvinnorna hamnar i skymundan.

Emmi Piippo 22.11.2022


Emmi Piippo ställer upp i riksdasgvalet 2023 och du kan läsa mer om henne på facebooksidan @piippoemmi.

Fredrika Biström