Återkommande verksamhet för barnfamiljer

 

BABYCAFÉ

Vi upprätthåller ett svenskspråkigt babycafé som träffas under vår- och höstterminen varje onsdag kl. 11.30–14 på LillaLuckan i Helsingfors (Georgsgatan 27). Aktuell information hittar du i Lilla Luckans familjecaféers Facebookgrupp.