Sumnal

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs har samarbete med den makedonska medborgarorganisationen Association for development of the Roma community in Macedonia Sumnal. Sumnal arbetar med och för romska barn och deras familjer i Skopje. Målet är bland annat att öka andelen romska barn som slutför grundskolan och skaffar sig en utbildning, för att på så sätt stärka deras integration och delaktighet i samhället.

Det av SKviS finansierade ettåriga projektet ”Be YOU- be SUMNAL girl” som startade i november 2011 gick ut på att stöda romflickor i åldern 14-18 år bland annat genom mentorskap och olika workshops om ämnen som våld i hemmet, trafficking och arbetslivsorientering. Projektet och dess resultat presenterades under ett seminariumsom ordnades på romernas nationaldag 8.4.2013 i Helsingfors. Läs projektets slutrapporthär.

År 2013 stödde vi ett projekt som gick ut på att lära vuxna romerkvinnor att läsa och skriva. Läs slutrapporten här. Projektet utvidgades år 2014 (läs projektplanen här) och fortsätter fram till hösten 2016. Kvinnoförbundets i Sörnäs ordförande och projektsekreterare besökte Makedonien och Sumnal i augusti 2014. Syftet med resan var att på plats och ställe bekanta sig med projektet. Sommaren 2016 gjordes en till resa till Makedonien av ordförande och projektsekreterare för att ännu utvärdera hur hela projektet hade utförts och vad det åstadkommit.

Kodanikukoolitus

Vi har även samarbete med det estniska utbildningscentret Kodanikukoolitus. Det av Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs år 2006 inrättade Ene Hion-stipendiet delas ut årligen till person som utses av Kodanikukoolitus ordförande och grundare författaren Ene Hion.

Följande personer premierats:

2017 Tõnis Leht och Erik Moora som upprätthåller det liberala politikbloggen poliitika.guru

2016 Krista Rannamäe, journalist och producent

2015 Riina Kionka, tjänstekvinna vid Europa rådet

2014 Astrid Kannel, journalist
2013 Mari-Liis Jakobsson, lärare i statsvetenskap vid Tallinns Universitet.
2012 Raul Rebanes, en känd tidigare sportjournalist som skrev den uppmärksammade artikeln ”Viro – naisvammainen maa” om sin syn på kvinnornas ställning i Estland.
2011 Mary Velmeti
2010 Ene-Liis Semperi
2009 Katri Raigi
2008 Marju Lauristini
2007 Eha Paas
2006 Barbi Pilvre

Nordiskt Forum

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs deltog i Nordiskt Forum i Malmö 12-15 juni 2014.Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights arrangerades av organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Vår ordförande Peggy Heikkinen var medlem av den nordiska styrgruppen som Nytkis representant.

Under konferensen möttes kvinnorörelsens representanter, politiker, tjänstemän, forskare, aktivister, representanter från civilsamhället, näringsliv, myndigheter, allmänhet och andra aktörer för att ta pulsen på de jämställdhetspolitiska utmaningarna och formulera konkreta krav och strategier för att uppnå ett jämställt samhälle. Slutdokumentet från Nordiskt Forum kan läsas här.

Kvinnoförbundet i Sörnäs hade tillsammans med Kvinnoförbundet en monter och bjöd på en härlig programhelhet med feminism och teater på tre olika sätt! Sammanlagt ca 300 personer såg Blaue Fraus Mina vackra ögon (två föreställningar). I samtalet om feminism och teater med Malin Gustavsson, VD för Ekvalita och Tiina Rosenberg, rektor för Konstuniversitetet deltog ca 80 personer. Katja Turpeinens dokumentärfilm Okrönta om den feministiska teatergruppen Subfrau sågs av knappt 20 personer. EQUAMAX - vår medicin mot könsdiskriminering var en succé utan like. Över 1500 förpackningar gick åt som smör i solsken.