59946.jpg

25.9 kl 17.00 Seminarium om hedersvåld

04.08.2017 kl. 15:10
Välkommen på Svenska Kvinnoförbundets första evenemang för hösten: vårt seminarium med temat hederskultur och -förtryck. Seminariet ordnas måndagen den 25 september på G18 i Helsingfors. 
Anmäl dig senast 20.9 via följande Lyyti-länk: https://www.lyyti.fi/reg/Svenska_Kvinnoforbundets_seminarium_om_hedersvald_9047 

Seminariet inleds med tre talturer, vilka efterföljs av en paneldiskussion. Diskussionen går på både svenska och finska, och modereras av journalisten Jeanette Björkqvist. Till vårt seminarium har vi glädjen att välkomna följande talare:

- Nora Adin (sv), Institutet Mot Hedersförtryck, Sverige, som föreläser om hedersvåld, sina erfarenheter av det och dess mekanismer 
- Natalie Gerbert (fi), verksamhetsledare för resurscentret Monika (Monika-Naiset)
- Johanna Latvala (sv), Förbundet för mänskliga rättigheter, som fungerade som ansvarig för utredningen Kunniakäsitykset ja väkivalta – selvitys kunniaan liittyvästä väkivallasta ja siihen puuttumisesta Suomessa från 2016 (hittas på engelska här: https://ihmisoikeusliitto.fi/wp-content/uploads/2017/02/KLV-selvitys-ENG.pdf och på finska här: https://ihmisoikeusliitto.fi/wp-content/uploads/2016/06/Kunniakäsitykset-ja-väkivalta_B5_netti-002.pdf)

Vi bjuder på smått tilltugg och dryck i pausen. 

Arrangörer: Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs