"Det är viktigt att vara sig själv"

08.04.2019 kl. 13:31
Vi stöder kandidat Heidi Seppälä, nr 280, som ställer upp i riksdagsvalet i Nyland. Vi ställde tre frågor till Heidi.

1. Vilken politisk fråga är den första som du kommer att driva, om du väljs in i riksdagen?

Flera som jobbar, dvs. högre sysselsättning. Vi kan inte förändra och förbättra vårt samhälle om vi inte har flera som jobbar och skapar välfärd. I denna fråga ingår bättre förutsättningar för företagare att verka och växa samt mera flexibilitet mellan arbetsliv och familjeliv.

Enemmän työssäkäyviä, eli korkeampi työllisyysaste. Emme voi muuttaa ja parantaa yhteiskuntaamme jos meillä ei ole työtä tekeviä, jotka luovat hyvinvointia. Tähän kysymykseen liittyy yrittäjien paremmat edellytykset toimia ja kasvaa sekä enemmän joustavuutta työ- ja perhe-elämän välillä.

2. Vilken politisk fråga har du senast ändrat åsikt om?

6+6+6 modellen var jag först en aning skeptisk till innan jag läste på och insåg att alla vinner med denna modell.

Olin ensin hieman skeptinen 6+6+6 perhevapaauudistusmallia kohtaan ennen kuin perehdyin siihen kunnolla ja oivalsin, että kaikki voittaa tällä mallilla.

3. I politiken är det lätt att tappa bort sig själv. Hur gör du?

Det är viktigt att vara sig själv och trogen sina egna värderingar. Man måste vara lyhörd och kunna kompromissa. Familjen och speciellt Teuvo håller mig i rätt riktning.

On tärkeä olla oma itsensä ja uskollinen omille arvoilleen. Pitää osata kuunnella muita ja tehdä kompromisseja. Perhe ja etenkin Teuvo auttaa minua pitämään oikean suunnan.