För jämställdhet och systerskap

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs är ett samlande forum för oss som vill arbeta för jämställdhet i Helsingfors, Finland och globalt. Vi ordnar seminarier och kulturaktiviteter samt stöder och för fram kvinnor i politiska val.

Föreningen har kämpat för jämställdhet i över ett sekel och har idag över 300 medlemmar. Vi står för systerskap, rättvisa och solidaritet.

Dessutom understöder vi svenskspråkiga familjer i huvudstadsregionen genom vårt Babycafé på Luckan.

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs är en av Svenska Kvinnoförbundets lokalavdelningar i Helsingfors.