Aktuellt

Kent Ketomäki: Helsingfors är fantastiskt, när servicen fungerar

Första gången Kent Ketomäki besökte centrumbiblioteket Ode fick han en aha-upplevelse. Han insåg att ett bibliotek kan ha böcker i bara en våning av tre. Resten kan erbjuda social samvaro, möjlighet att sy, spela eller skapa. Han förklarar:
29.03.2023 kl. 10:03

Allyana Thomas: To raise the issue without becoming the problem

Allyana Thomas finds peace and time to think in the second-hand bookstore “C. Hagelstams Antikvariska Bokhandel”. She reads everything from horror to Norwegian classics.
28.03.2023 kl. 23:19

Jutta Seppinen för fram hårda bud för mjuka värderingar

Jag tänker bättre när jag går, förklarar Jutta Seppinen, kapellmästare och Månsasbo, då hon tar sig genom Centralparken in till stan. För henne finns det ett samband mellan musik, rörelse, natur och politik. Naturen får oss att må bra och kultur är vårt sätt att förverkliga oss som människor. Att vi, våra barn och naturen mår bra hänger ihop, fortsätter hon.
28.03.2023 kl. 09:47

Simon Granroth: Ett mänskligt försvar är möjligt om alla är med!

Då Simon Granroth liksom alla andra unga män i Finland fick kallelse till uppbåd, gick hans första tankar till håret. Stolt över sitt blonda svall (rockdrill) ville han inte klippa sig, eller bära vapen för den delen.
28.03.2023 kl. 09:23

Henrika Franck: Kvinnliga ledare dras inte in i tuppfight

För akademichef på Arcada Henrika Franck har det fallit sig naturligt att verka i en ledarroll. Hon har forskat i etiskt ledarskap och betonar god kommunikation i alla sammanhang.
27.03.2023 kl. 10:51

Hetta som ledde Anna Hultin Pashley till politiken

Under förarbetet med monologen ”Är det hett här?” som visats på Svenska teatern över 50 gånger förvånades Anna Hultin av den enorma okunskap om kvinnohälsa som råder. Ingen vet med säkerhet varför kvinnor drabbas av klimakteriet. Ingen vet heller varför vi drabbas av olika symptom.
26.03.2023 kl. 05:05

Vi står för systerskap, rättvisa och solidaritet.

Föreningen är ett samlande forum för feminister som har kämpat för kvinnosaken i över ett sekel och har idag över 400 medlemmar. Vi ordnar seminarier och kulturaktiviteter samt stöder och för fram kvinnor i politiska val.