Kontaktuppgifter

Kansli:
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs
Besöksadress: Georgsgatan 27 i Helsingfors (med hissen upp till 4:e våningen där SFP kansli finns, från Mercatorgränden)

PB 430
00101 Helsingfors


Möteslokal Paviljongen finns på Estnäsgatan 12 C 29 i Helsingfors, summerknapp "SKF Sörnäs".


Ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs
Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren(a)folktinget.fi

Verksamhetsledare
Fredrika Biström
fredrika(a)kvinnoforbundet.fi
tfn +358 (0)50 538 1594

Verksamhetskoordinator
Tara Junker
tara.junker(a)kvinnoforbundet.fi

Koordinator för kaféverksamheten
Jessika Luther
jessika(a)kvinnoforbundet.fi   

Grafiker
Linnéa Sjöholm
linnea(a)linneasjoholm.com​
                                                                                                       


Styrelsen 2023

Anna Jungner-Nordgren, ordförande
Pia-Lisa Sundell, vice ordförande och ekonomiansvarig
Kalinka Nyholm, I disponent
Anna Alenius, II disponent 
Maj-Britt Grönholm, bibliotekarie
Ann-Louise Laaksonen
Harriet Rydberg
Tove Ørsted 
Emmi Piippo

Hela styrelsen nås per e-post på: kvinnis-sornas(a)listor.fi   


FO-nummer: 0281384-9                                                                                  

Konto: FI32 4055 5452 3274 92, HELSFIHH


Hedersordförande: Ebba Jakobsson och Kerstin Meinander


Föreningens arkiv finns att hitta vid Svenska centralarkivet.


Logon att ladda ner

 Behöver du logon i annat format? Kontakta vår grafiker eller verksamhetsledaren!


Vill du bli medlem och få ta del av vad vi erbjuder? Läs mera om medlemsskap i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs (tryck på länken).