Kontaktuppgifter

Kansli:
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs
Simonsgatan 8 A, 7:e våningen
PB 430
00101 Helsingfors

 

   Projektsekreterare:                                                                   
   Elin Andersson                                                                                    
   elin(a)kvinnoforbundet.fi                                                                

   tel. +358 (0)50 538 1594                                                                    

                             

 

                                                                                    

     Ordförande                                                                                     

     Mona Rautelin                                                                                
     mona.rautelin(a)gmail.com                                                                                                  
 

 

 

 

Foton: Charlotte Estman

 

 

Styrelsen 2017

Mona Rautelin, ordförande

Ann-Louise Laaksonen, vice ordförande

Kalinka Nyholm, disponent

Anna Jungner-Nordgren

Kerstin Meinander

Anna Alenius

Peggy Heikkinen

Christel Björkstrand

Harriet Rydberg     

 

Hela styrelsen nås per e-post på: sornas(a)kvinnoforbundet.fi      

                                                                           

FO-nummer: 0281384-9                                                                                   Konto: FI32 4055 5452 3274 92, HELSFIHH

Hedersordförande: Ebba Jakobsson 

Möteslokal: Estnäsgatan 12 C 29

Bibliotekarie: Karin Hongell

Skatttmästare utom styrelsen : Christina Haglund

                                                                                                                                 


Logon att ladda ner

 

Kostnadsrapport för förtroendevalda