Kontaktuppgifter

Kansli:
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs
Besöksadress: Georgsgatan 27 i Helsingfors (med hissen upp till 4:e våningen där SFP kansli finns, från Mercatorgränden)

PB 430
00101 Helsingfors

 

Ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs
Mona Rautelin
mona.rautelin(a)gmail.com   

Verksamhetskoordinator
Fredrika Biström
fredrika(a)kvinnoforbundet.fi
tfn +358 (0)50 538 1594

Koordinator för kaféverksamheten
Jessika Luther
jessika(a)kvinnoforbundet.fi   

Projektarbetare 2020-2021
Tara Junker
tara.junker(a)kvinnoforbundet.fi

Grafiker
Linnéa Sjöholm
linnea(a)linneasjoholm.com​
                                                                                                       


Styrelsen 2021

Mona Rautelin, ordförande
Pia-Lisa Sundell, vice ordförande och ekonomiansvarig
Kalinka Nyholm, disponent
Maj-Britt Grönholm, bibliotekarie
Ann-Louise Laaksonen
Anna Jungner-Nordgren
Anna Alenius
Tove Ørsted 
Harriet Rydberg

Hela styrelsen nås per e-post på: kvinnis-sornas(a)listor.fi   


FO-nummer: 0281384-9                                                                                  

Konto: FI32 4055 5452 3274 92, HELSFIHH


Hedersordförande: Ebba Jakobsson och Kerstin Meinander


Möteslokal: Estnäsgatan 12 C 29


Föreningens arkiv finns att hitta vid Svenska centralarkivet.


Logon att ladda ner

 Behöver du logon i annat format? Kontakta vår grafiker eller verksamhetskoordinatorn!


Vill du bli medlem och få ta del av vad vi erbjuder? Läs mera om medlemsskap i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs (tryck på länken).