Vi stöder medlemmar i vår förening som ställer upp i EU-valet 2024 på Svenska Folkpartiets lista. Valdagar 6-9 juni 2024.

Eva Biaudet

Julia Ståhle