"Detta är vi skyldiga våra barn"

08.04.2019 kl. 13:39
Vi stöder Pia-Lisa Sundell, nr 282, kandidat i Nyland. Vill du veta mer om henne? Vi ställde tre frågor till Pia-Lisa.

1. Vilken politisk fråga är den första som du kommer att driva, om du väljs in i riksdagen?

När jag väljs in i riksdagen är familjeledighetsreformen det första jag börjar arbeta för. I alla ärenden som jag möter kommer jag att bevaka barnets rättigheter och kräva barnkonsekvensanalyser innan beslut fattas.

2. Vilken politisk fråga har du senast ändrat åsikt om?

Jag har inte ändrat åsikt i klimatfrågan. Men, jag har insett hur allvarligt läget är. Vi måste fatta modiga beslut i ärendet och ha en ambitiös politisk agenda. Detta är vi skyldiga våra barn.

3. I politiken är det lätt att tappa bort sig själv. Hur gör du?

Jag har arbetat i 20 år för barnets bästa och barnets rättigheter. Nu vill jag fortsätta arbetet i riksdagen. Jag tappar inte bort mig eftersom jag alltid utgår från vad som är bäst för barnet. Arbetet är ibland ensamt och tungt. Men jag vet att min uppgift är att försvara barn, unga och familjer, min skyldighet är att stå upp för dem.