Bild av kontorsmaterial.

Sökes: (Feministisk) freelancer grafiker

30.08.2019 kl. 11:48
För att skapa en grafisk profil, grafiska illustrationer, annonser och annat fortlöpande material till exempel under politiska val söker vi en erfaren grafiker att anlita regelbundet på timbasis.

Vi ser som fördel att vår grafiker är lyhörd, har koll på både digital och tryckt marknadsföring, är bra på att komma med idéer och har förståelse för ett feministiskt grepp. Färdigheter i rörlig grafik är även ett plus. Uppskattningsvis är arbetsmängden ca 16 timmar i månaden, under terminerna men kan variera stort.

Är du intresserad av att regelbundet ta emot uppdrag av oss? Sänd länk till din portfolio, kort beskrivning av dig samt ditt timarvode senast 13.9.2019 till föreningens verksamhetskoordinator på adress fredrika@kvinnoforbundet.fi.


Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs (SKviS) är en organisation som arbetar med genus- och jämställdhetsfrågor främst i Helsingfors. Vi ordnar seminarier och kulturaktiviteter och stöder framför allt kvinnor, i politiska val. All verksamhet står på feministisk grund i samspel med vår takorganisation Svenska Kvinnoförbundet. Dessutom understöder vi svenskspråkiga småbarnsfamiljer i huvudstadsregionen och kvinnor med internationell bakgrund genom kaféverksamhet i samarbete med Luckan.


Fredrika Biström
Verksamhetskoordinator
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs
fredrika@kvinnoforbundet.fi
+358 50 538 1594
sornas.kvinnoforbundet.fi