Sexistiska algoritmer skickar oss tillbaka till 50-talet!

12.11.2019 kl. 11:15
Jag är tacksam över den danska datanörden som för några dagar sedan twittrade om att kreditgränserna diskriminerar kvinnor i Apples nya kreditkort.

Han och hans fru ansökte samtidigt om kreditkortet, men han fick 20 gånger högre kreditgräns än frun som har högre lön, bättre utbildning och stabil anställning (länk till artikeln på HS nätsida).

Nu ska saken utredas, men det är väl självklart vad om är fel -  förlegade uppfattningar i den datatekniska styrning (algoritm) som säger vad om ska göras och hur det görs. Matematik och dataanalytik bestämmer hurdana vi är.

Jag tänker mig att kvinnors kreditgränser för Apples kreditkort sjunker av att algoritmen beaktar risker för eventuella inkomstbortfall. Kvinnor antas föda barn, vara mamma- och föräldralediga, ta hand om sjuka, tvätt, kost och hushåll. Kanske antas de rentav sluta jobba för att orka med allt ansvar. Om det är så här, vet jag inte. Det vet inte Apple heller.

Inte att undra på att unga tjejer slutar föda barn. Med ett klick kan vi vara tillbaka i 50-talet blott och bart för att vi har bröst och livmoder som könsattribut! Att algoritmer kan diskriminera enligt ras, klass och kön är känt, likasom att den vita mannen är normen.

Vi kvinnor (och olika minoriteter) måste ta plats inom teknologi och analytik, om inte annat så för att bevaka våra rättigheter.

 

Mona Rautelin
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs ordförande
13.11.2019