Människor som sitter och står och lyssnar på paneldiskussionen. I bakgrunden en bar, i mitten en kameraman.

Klimatfrågan intresserar kvinnor i Helsingfors

28.11.2019 kl. 10:46
Seminariet Klimatsmarta kvinnor 26.11.2019 lockade 50 personer för diskussion och inspiration.

Programmet började med ordförande Mona Rautelins välkomsthälsning och moderator Christina Gestrins inledning.

Efter det talade miljövetaren Timo Tanninen om naturens roll i klimatfrågorna. Han lyfte upp orsaker till klimatförändringen och berättade hur vi kan förhindra den. Att förminska utsläppen av kol är avgörande.

Som direktör på Forststyrelsen var hållbart skogsbruk även något han talade varmt för. Efter att han kort berättat om våtmarkernas och betesmarkernas roll kom han in på ämnet biodiversitet. Genom exemplet fjällräven fick vi veta hur klimatförändringen allt starkare utplånar arter och förändrar deras möjligheter att leva. 

 

 

Inlägget om kompensering genom Compensate uteblev på grund av sjukdom.

I panelen deltog Kristina Lindström, professor i hållbar utveckling, Julia Degerth, bloggare, föreläsare, miljöaktivist som skrivit boken ”Min lilla Gröna” och Tina Nyfors, journalist och miljö- och hållbarhetsvetare. 

 

 

Konsumtion och beskattning

 

Moderator Christina Gestrin ställde panelen frågor om hur det miljöpolitiska läget i Finland ser ut just nu. Svaren var positiva, men oron fanns också med. Under diskussionens gång lyfte Julia upp flygskatten som en nödvändig åtgärd och Tina lyfte konsumtionen. Hon förklarade att mat hör till den mest nödvändiga konsumtionen, och genom att göra klimatsmarta val i matbutiken gör vi väldigt mycket. Kristina påpekade att "matsmart" ofta också betyder "klimatsmart". 

Panelisterna berörde även behovet av betesdjur såsom kor och får för biodiversitetens skull, och vikten av närproducerad mat.

Beskattning som leder till minskat utsläpp av kol fanns på önskelistan.

 

 

Kristina, som möter ungdomar i sitt jobb lyfte upp klimatångest. Tina flikade in att vi måste glädjas över det vi har, ta tid och fundera på att förkorta arbetstiden så att vi hinner ta tåget till jobbet i stället för att stressa iväg med bilen. Tid att tänka är klimatsmart. Julia höll med och beskrev köptrycket, att vi hela tiden förväntas "unna oss" nya prylar. 

 

 

Under kvällen kunde deltagarna fylla i en lista "Mina tio rimliga klimatkrav" för att staka upp inspirerande mål. Som det sades under kvällen, människans uppfinninsgrikedom skall vara en resurs, inte en börda. Vi måste vara så smarta för att rädda vårt jordklot!

Tack alla talare och alla deltagare!

 

 

Text och foto: Fredrika Biström