En förälder är aldrig det tredje hjulet!

02.12.2019 kl. 14:51
I nuläget kan barn endast ha två juridiska föräldrar, som barnet får ärva och som kan betala underhållsstöd. 

Vår nuvarande regering har lovat att förena moderskaps- och faderskapslagen till en lag om föräldraskap. Det ytterst viktigt att föräldraskapslagen innehåller möjlighet att bekräfta fler än två juridiska föräldrar för ett barn, skriver expert Anna MoringAlla familjers Finland

I nuläget föds många barn i familjer med fler föräldrar än två. Barn knyter an till de som svarar på deras behov. Föräldrar i nyfamiljer, stjärnfamiljer och regnbågsfamiljer kan finnas i barnets vardag på lika stadig grund som i en klassisk kärnfamilj. Det kan vara frågan om t.ex. ett kvinnopar som fått barn i samförstånd med ett manspar. Kvinnan utan biologisk koppling hamnar lätt utanför föräldraskapet i fall då familjen måste prioritera det juridiska bandet mellan pappan och barnet.

Barn skall känna att just deras familj är viktig. Föräldrar behöver känna samhällets stöd. Underhållsbidraget kommer fortsättningsvis att räknas enligt samma tabell. Barn med fler föräldrar än två skulle inte i regel erhålla mer pengar än barn i gemen, men alla skulle har rätt och skyldighet att delta. Om juridiken kan dra sitt strå till stacken för att förbättra situationen - då skall vi göra det. 

En social förälder kan aldrig bli "det tredje hjulet" i ett barns liv.

Trygga relationer är nyckeln till en hållbar framtid för ett barn - för alla barn och alla familjekonstellationer!

Fredrika Biström