Utan jämställdhet missar vi bussen!

10.02.2020 kl. 14:45
På årets seminariedagar Forum Jämställdhet i Jönköping snubblade jag över en personlig tränare i jämställdhet.

I Sverige är det möjligt för regioner och kommuner att utvärdera sitt jämställdhetsarbete och bli en modellkommun i jämställdhetsintegrering. För att lyckas kan deltagarna jämföra sina resultat, puffa på och hjälpas åt.

Modellkommunerna arbetar utgående från olika systematiska metoder. Den enklaste är uppdelad i tre steg och går ut på att

 1. göra ingenting
 2. göra något
 3. bli klar med arbetet

Lätt eller hur?

Men kärnan i arbetet är ”benchmarking i åtta steg” som innehåller uppstart, arbete på hemmaplan och ständig utvärdering.

Träning

Under diskussionen ”Systematiska jämförelser tar jämställdhetsintegrering till nya nivåer” på Forum Jämställdhet i Jönköping 5.2.2020 deltar representanter från två modellkommuner. Fredrik Åberg Jönsson från Gävleborg förklarar att det ibland behövs en Personal Trainer – i jämställdhet! Det är männen och cheferna som är svårast att nå. För att locka erbjudes de träning i 8 timmar fördelat på fem träffar, förklarar Fredrik.

Under metodarbetets gång kan kommunerna räkna om sina poäng. Låter det som om SKR försöker skapa tävlingsanda i jämställdhet? Det är medvetet, förklarar Åsa Johansson, regionråd i Värmland.

Jämställdhet i en stad

Under diskussionen nämns exempel på vad som kan visa om en kommun är jämställd:

 • om kommunen tagit politiska beslut för jämställdhet, och om de uppföljs
 • om det finns en könsfördelning i projektbidrag åt företag
 • om städpersonal (oftast kvinnor) har utrymmen för teknik och verktyg
 • om sexualupplysningen når alla elever
 • om det finns en skillnad mellan antalet parkeringsplatser i anslutning till kvinnodominerade arbetsplatser i förhållande till platser där fler män jobbar
 • om frågan ”har du utsatts för våld i nära relationer?” ställs under vårdsituationer och utvecklingssamtal, på samma vis som frågan om missbruk
 • hur många kvinnor deltar i räddningstjänsten
 • om det finns könsuppdelad statistik att tillgå
 • om det går att röra sig smidigt utan bil (fler kvinnor går och cyklar)
 • om kvinnor dyker upp på möten om stadsplanering, och om de uttalar sig

Osv.

För kommunerna som deltar ger jämställdhetsintegreringen utöver jämställdhet mellan könen även lönsamhet och attraktivitet. 

I bänkraden framför mig sitter en person med texten ”personlig tränare” på ryggen. Jag frågar om jag får fotografera texten och känner att jag också borde fråga om hon vill följa med mig hem till Helsingfors. Vår stad har en jämställdhetsplan (Mot ett jämställt Helsingfors) men vi behöver inspiration och förtroende för varandra.

Jämställdhet är ett ständigt arbete. Jämställdhet måste tränas och repeteras, ibland monotont på samma sätt som vi håller uppe motionen genom att röra på oss. Utan jämställdhet i Helsingfors missar vi bussen.

Fredrika Biström 6.2.2020