Pia på tågstationen i Helsingfors.

”Jag är jättenervös! Jämställdhet är för mig ett kall, starkare än en passion”

17.08.2020 kl. 13:04
Pia Sundell vågar tala inför en publik som inte håller med. Hon bär feminism inom sig som ett kall.

Pia Sundell, styrelsemedlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs och verksamhetsledare på Barnavårdsföreningen väntar med spänning på Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 5-6.9.2020. Då väljs en ny ordförande för förbundet, och hon ställer upp i valet.

Feminism är en stor del av hennes liv, och det lyfter förväntningarna.

- Jag är jättenervös! Det har varit en lång process på grund av corona och vi har fått vänta ganska länge på det här valet, förklarar hon.

Politiskt arbete

Pia har 20 års erfarenhet av påverkningsarbete. För att klara av knepiga situationer brukar hon öva säga det hon vill ha sagt framför spegeln. Mental träning inför olika situationer, och att välja kläder som hon är bekväm i hör också till hennes tekniker. Svenska Folkpartiets (Sfp) utbildningstillfällen har hjälpt henne mycket.

Svenska Kvinnoförbundets kopplingar till Sfp ser hon som en stor styrka, för båda parter.

- Svenska folkpartiets väg är också vår väg.

Pia är inte rädd. Hon har under åren ställt upp i två kommunalval och två riksdagsval. Oftast har hon varit bekväm på politiska möten och fått lära sig mycket av politiker, både inom hennes eget parti och andra partier. Hon känner sig mer redo än någonsin att axla Kvinnoförbundets ordförandepost. Pia vet var partiet står, var hon själv står och ser ett berikande samarbete framför sig.

Pia, om du idag skulle få ändra en oskriven regel inom politiskt arbete, vad skulle du då ändra på? Se hela videon om politisk påverkan:

 

Kravet att politiker förväntas veta allt om allting tycker hon är oroväckande. Politiker borde inte ta ställning i ärenden de inte känner till. Med åren har Pia blivit mer självsäker på vad hon kan:

- I och med att jag har blivit äldre, jag närmar ju mig 50, behöver jag inte mera ta ställning till allt.

Förutom då det kommer till hennes expertområde. Då är hon redo att diskutera vad som helst, när som helst och med vem som helst.

Situationen för dagens kvinnor och tjejer

När Pia växte upp var det vanligt att vuxna viftade bort små pojkars våld mot flickor med orden ”han tycker om dig”, men hon ser en förbättring. Att säga så är inte längre okej. Hon ser även ljust på både unga kvinnor och män. Hennes dotter och son har fått växa upp i ett samhälle där feminism har sin givna plats. Men mycket finns kvar att göra:

- Det är lika att tala om barns rättigheter, som att tala om jämställdhet. Folk kan undra varför det är så viktigt för mig, när det finns så många länder där det är så mycket värre. Då behöver vi argument och ord! Det är viktigt att Svenska Kvinnoförbundet kommer med klara budskap.

Pia tror att många tjejer och kvinnor känner en press inom sig att vara en ”duktig flicka”. Hon välkomnar en revolt. Å andra sidan önskar hon att män och pojkar också kan vara ”duktiga” och på den punkten jämlika med oss. Hon fortsätter:

- Det som retar mig är att för att uppnå samma position som en man måste en kvinna ofta vara ännu duktigare. För att uppnå samma löneställning måste vi exempelvis var väldigt mycket duktigare.

Fenomenet blir riktigt synligt när vi jämför kvinnors goda resultat i studierna med hur långt de sedan når i karriären, förklarar Pia. Hon hoppas vi kvinnor emellan inte ställer för höga krav på varandra och att vi inte som föräldrar för vidare pressen till våra barn. Föräldraskap ska inte heller vara en prestation. I sitt arbete har hon sett en positiv utveckling:

- Som tur är unga föräldrar idag modiga, vågar och vill ta emot hjälp och stöd.

Under coronavåren har vi många gånger uppmanats ”stanna hemma!”. Pia, vad betyder det för kvinnor att isolera sig hemma, i jämförelse med män? Se hela videon där Pia talar om kvinnor i dagens samhälle.

 

Är kvinnor överbelastade av alla nära och kära de tar hand om och lyssnar på?

- Jag har alltid sagt, att en orsak till att kvinnor klarar sig bättre genom kriser än män är att kvinnor pratar med varandra.  Jag är jätteorolig för män och unga män och deras välmående eftersom de talar mindre med varandra om sina innersta känslor och svårigheter.

Medmänsklighet handlar för Pia om att vi under perioder kan behöva varandra mer. Hon känner ett starkt stöd av kvinnor hon har i sitt liv. Å andra sidan har vi rätt att sätta våra gränser och välja vad vi fokuserar på. Vi ska se upp med martyrskap och att bara ställa upp i all oändlighet, utan att få någonting tillbaka.

Livserfarenhet

Erfarenhet handlar för Pia om allt hon plockat med sig med åren. Redan som äldst i en syskonskara på tre fick hon bära ansvar. Senare som mamma och som chef har hon också utvecklats, men främst har hon lärt sig av människor hon har mött.

- Jag har fått uppleva världen genom andra människor, förklarar hon tacksamt.

Självrespekt är viktig i Pias liv. Som yngre har hon blivit inbjuden till politiska diskussioner, men sällan på grund av hennes stora sakkunskap. När hon tackar nej, kommer ofta rädslan för att möjligheter går henne förbi. Pia tror ändå att kunskap bär längst.

Pias ledarskap har också förändrats genom åren:

- Ledarskap handlar om att tjäna de som utför grunduppgiften och stöda dem i deras arbete. Jag vill att de som jobbar för mig får vara de bästa medarbetarna och kan göra det bästa av sitt arbete. Det är verkligen inget självändamål att vara chef! förklarar hon.

Som verksamhetsledare har hon varit tvungen att prioritera, sålla i viktiga ärenden och ibland fatta beslut som verkligen inte behagar alla. Det är inte lätt. Pia tror inte på auktoritärt ledarskap uppifrån. Gott arbete görs tillsammans, genom dialog och i växelverkan med alla inblandade, men så att chefen kan ta snabba och svåra beslut, t.ex. så som under krisen med coronaviruset.

Vilken oskriven regel skulle du Pia vilja ändra på inom arbetslivet idag? Se videon om arbetsliv och livserfarenhet!

 

Kan Pia bliv vän med alla?

Det finns en moral som en fundamental grund som Pia aldrig flexar i. Våld, psykiskt såväl som fysiskt och trakasserier är exempel på saker som hon aldrig kan acceptera. Däremot tycker hon att olika åsikter om olika saker kan berika. Pia utbrister:

- Ve den dagen då alla är likadana som jag.

I arbetslivet behövs en mångfald av intressen, åsikter, erfarenheter och synpunkter. Det är också Svenska kvinnoförbundets styrka att så många olika röster hörs.

Kvotering i arbetslivet är en konkret åtgärd som kan öka mångfalden och andelen kvinnor på styrelseposter, inflikar hon.

Våld är ett ämne som Pia gärna återkommer till. Hon vill att vi vågar prata om ämnet, visar statistiken och förklarar att kvinnor ofta inte kan fly från våldsamma situationer. Hon ser Finland som ett farligt land för kvinnor och barn. Våld i hemmen sker här och nu. Närberoendeproblematiken och kvinnors ekonomsika beroendeförhållande till våldsutövaren spelar en stor roll. Det finns strukturella orsaker som förvårar separationer, något som vi med rätt beslut kan ändra på.

Lönefrågan inom vården är även ett viktigt ämne för Pia. Det borde gå att leva på sin lön också inom vården, i dagens Finland. Under hennes 30 år i branschen har utvecklingen varit alldeles för långsam. Löser vi inte problemet fort, har vi en kris inom vården på kommande, tror Pia.

- Jag är redo att gå ganska långt, kämpa hårt och också sätta mig själv på spel.

Leva som man lär

Att var offentlig feminist i Svenskfinland är något Pia vill utan att tveka. Hon vill leva som hon lär. Att verka under lupp och tänka sig för vad hon gör ser hon som en naturlig del av sitt uppdrag, både som ordförandekandidat och i sitt dagliga jobb. Men hon erkänner:

- Jag tänker ofta på vad andra tänker om mig. Ibland får jag anstränga mig för att tänka: de får tänka vad som helst. Det är ett mantra jag säger åt mig själv. Ibland är det svårare att tro på min inre röst. Det är inte alltid lätt att föra fram besvärliga frågor. Men det är det som är uppdraget!

Så länge Pia vet att hon sköter sin viktiga uppgift som feminist klarar hennes självkänsla av att krossa glastak och flytta berg.

Tror du Pia, att en finlandssvensk jämställdhetsorganisation kan förändra världen? Se sista delen av intervjun på videon!

 

Text, video och foto: Fredrika Biström, Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs