Är pilates en mänsklig rättighet i Helsingfors?

27.08.2020 kl. 14:21
Helsingfors stad och stadskansliet har i år gett ut en likabehandlingsplan för att främja mänskliga rättigheter i Helsingfors.

I den ingår 32 konkreta åtgärder. I planen ingår bland annat att dela ut kortet Kaikukortti åt personer som av ekonomiska orsaker inte kan ta del av kultur.

På tjänsten Kultur för alla:s hemsida står det att uppleva kultur och konst inte borde vara lyx, utan en grundläggande rättighet för alla. Men var går gränserna? Är Flow och pilates en mänsklig rättighet? Om staden definierar någon kulturell upplevelse som en mänsklig rättighet, så innebär det att staden måste rasera alla hinder för deltagande.

Kaikukortti är ett projekt av tjänsten Kultur för alla, och kortet ger gratis inträde till festivaler, konserter, dansföreställningar, teatrar och avgiftsfri plats på medborgarinsititutens kurser. Kortet är avsett för mindre bemedlade ungdomar, vuxna och familjer.

I städer som Esbo, Grankulla och Vasa delas kortet redan ut.

Kultur handlar om delaktighet. Alla ska ha rätt att vara med, ung som gammal, utslagen som aktiv i arbetslivet. Staden tar sitt ansvar genom att se till att ingen lämnas utanför. Det är fint att kortet ger rätt till alla tänkbara former av kultur- och konstupplevelser, inte bara etablerade kulturformer. Vad fiffigt av staden!

Likabehandlingsplanen avser också bland annat att:

  • utveckla stadens fotobank så att en större mångfald olika sorters människor syns i bilderna
  • utöka gymnasiets kursutbud med en kurs i mänskliga rättigheter
  • erbjuda lärare en kurs i sexualitetens och könens mångfald
  • skicka material om samer och romer åt lärare per e-post

Kommer lärarna att ha tid att gå fler kurser och läsa fler e-postmeddelanden? Vi får se.

Uppnår Helsingfors sina 32 mål för likabehandling år 2020-2021 är vi en god bit på väg! Som politisk organisation är det vår uppgift att följa upp hur planen konkret framskrider.

Fredrika Biström, verksamhetskoordinator för Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs

Har du åsikter om Helsingfors stad, hur vår stad fungerar och om din omgivning behandlar invånarna rättvist? Tveka inte att ta kontakt med fredrika@kvinnoforbundet.fi.

 

Läs mer om Helsingfors likabehandlingsplan för tjänster:

https://www.hel.fi/uutiset/sv/kaupunginkanslia/stadsstyrelsen-godkande-likabehandlingsplan-for-tjanster

Kolla även in färsk statistik om andelen kvinnor på maktpositioner, hur kvinnor i jämförelse med män röstar och hur regeringen är sammansatt enligt kön!

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/forskning-och-expertarbete/projekt-och-program/spelar-kon-roll-framjande-av-jamstalld-representation-i-medier-politik-och-ledarskap/infografer