Vi är alla stjärnor i en rymd av kön!

11.09.2020 kl. 09:48
När en baby föds i Finland sker det oftast på sjukhus, och beroende på vad som syns mellan babyns ben utbrister barnmorskan “grattis du har fått en pojke” eller “grattis du har fått en flicka”. Barnet växer sedan upp med förväntningar utgående från sina första minuter i livet.

Frågar vi någonsin av knatten eller den unga, om vi antog rätt? 

Alla nyfödda placeras i antingen pojk- eller flicklådan (binärt system). De flesta är bekväma med var de hamnar. De passar in och lever upp till normen. Men inte alla. Någon upplever att den egna lådan är för trång (queer). Någon annan vill stå utanför båda lådorna (ickebinär). Någon vill kliva ut ur lådan och in i den andra lådan (transkönad). Det är också möjligt att stå med ett ben i var låda eller byta plats enligt behov (bigender, genderqueer och transgender). Det finns också de som ser hela systemet orelevant i förhållande till sin könsidentitet (könlös, queer eller något helt annat ord vi inte ännu myntat).

Könsidentitet kan inte mätas på en linje mellan två alternativ. I stället lever vi en rymd, där det går att stå still eller vara i rörelse. Vi kan tänka att det finns oändligt många lådor, stadiga, stora, små eller att lådorna har hål i kanterna, och luckras upp.

Låter det komplicerat? Det är inte mer komplicerat än att alla ryms med. Alla har rätt att definiera sin könsidentitet med egna ord. 

Jämställdhetsarbetet är fortfarande väldigt binärt, men det är inte bara män som slår kvinnor och det är inte bara kvinnor som blir förtryckta. Femininitet och de som bryter mot normen är i underläge. Vilka problem möter inte en man som klär sig i kjol? Vilka hinder möter chefen med blomsterhatt? Vågar kvinnor arbeta på byggen? Vi antar och vi reagerar ofta först då vi själva krockar.

Därför hoppas jag att kvinnorörelsen hålls bred och normmedveten. För att göra samhället mer jämställt bör vi stå upp för inte bara ciskvinnor, utan också för fri femininitet, för de som bryter normer gällande kön och personer som möter ojämställdhet på grund stränga normer om kön. Det kan handla om juridiskt kön, som att kvinnor i gemen får lägre lön. Men det kan också handla om att kvinnor med transbakgrund möter okunskap inom vården och att ungdomar med transidentitet oftare mobbas i skolan. Vi måste ropa stopp då en kort kjol påverkar juridiska beslut. Vi måste fortsätta tala om sexuella trakasserier, och om att alla med eller utan bröst förtjänar kroppsfrid. Breda höfter och svallande hår borde stå på samma linje som slips och rakvatten.

Under Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2020 i Närpes 5.9 var det Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs ordförande Mona Rautelin, som med hjälp av många andra kvinnoförbundare ställde sig i talarstolen för att få in könsmångfald i förbundets vision 2030. Det är jag stolt över! Vi kvinnor, kvinnliga, icke binära, queera, maskulina systrar och tjejer i alla lådor bör få vara med och arbeta för jämställdhet, i hela rymden. 

Fredrika Biström 11.9.2020

Koll på hbtiqa+ terminologin? Kolla in föreningen Regnbågsankans nyttiga lista.

Vill du vara med och arbeta för jämställdhet, med Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs som ditt feministiska hem? Skriv in dig som medlem redan idag!