Emmi på Ode

Gratis mensskydd åt alla menstruerande i Helsingfors!

13.11.2020 kl. 09:44
Emmi Piippo är känd som ordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors. Hon är också medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs och ställer upp i kommunalvalet 2021.

Hur känns det att vara kandidat i Kommunalvalet 2021?  

-Jag känner mig glad och förväntansfull inför våren. Som ung och förstagångskandidat är det kul att få lyfta de frågor som jag upplever att är viktiga för unga i Helsingfors i dag.  

Vilken (/Vilka) politisk fråga i Helsingfors ligger dig närmast hjärtat? 

-Jämlikhet och inkludering är mina hjärtefrågor. Jag vill att jämlikhetsperspektivet tas i beaktande i alla beslut som staden fattar och att vi avskaffar strukturer som hämmar människor och klimat. Mitt Helsingfors är socialt rättvist och alla människor ska ha lika möjligheter att leva ett värdigt liv oavsett inkomst eller socioekonomisk bakgrund. 

Emmi vill också att Helsingfors är en feministisk stad och att tar till konkreta åtgärder för att öka på jämställdheten.

Kan du ge exempel? 

-Jag vill bland annat se att staden erbjuder gratis mensskydd åt alla menstruerande och gör preventivmedel mera tillgängliga genom att erbjuda det till alla stadens unga upp till 25 år. Just nu fås gratis preventivmedel i bara ett år. 

Hon anser att högklassig skola och småbarnspedagogik är det mest effektiva sätten att skapa jämlikhet och motverka utslagning.

-För att kunna erbjuda högkvalitativ vård och utbildning behövs det tillräckligt med personal som mår bra och trivs på arbetsplatsen. Det behövs mera resurser till läroavtalsutbildningen och ett bättre samarbete mellan staden och utbildningsanstalten. Det är en fråga om prioriteringar och erkännande av det viktiga jobb som personalen gör. I mitt Helsingfors ska alla som arbetar i staden ha råd att bo i här.   

Och vill du tillägga någonting om coronakrisen?

-Det som oroar mig är att det har noterats en ökning i psykisk ohälsa och självmord i anslutning till coronakrisen. Alla har rätt till att må bra både fysiskt och psykiskt. Stadens uppgift är att se till att det finns resurser att säkerställa detta. I mitt Helsingfors ska ingen bli lämnad utanför då livet inte går som planerat. 

Tack Emmi för intervjun! 

Mer info om Emmi hittar du på hennes facebook-sida och på hennes hemsida.

Valdagen vid kommunalvalet 2021 är den 18 april 2021.


Intresserad av jämstäldhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.