Politiken behöver kvinnor – och män

03.02.2021 kl. 10:36
Pia Sundell, som sitter i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs styrelse och är viceordförande i Svenska Kvinnoförbundet ställer upp i kommunalvalet 2021 i Grankulla för SFP. Hon vill vara med och skapa en jämställd framtid.

Bästa systrar, vi har ett viktigt kommunalval framför oss. Det betyder att vi nu måste arbeta målmedvetet. Vi måste både mobilisera och aktivera oss. Nu är ögonblicket då vi ska höja våra feministiska röster! Vi ska påverka detta val så att vi i fortsättningen får leva i kommuner som respekterar mänskliga rättigheter och främjar jämställdhet och jämlikhet.

Faktum är att var och en av oss har ett ansvar inför det kommande kommunalvalet. Vi måste orka engagera oss i varje val, även denna gång. Det är livsviktig för våra barn och ungdomar, som är helt beroende av vuxnas beslut. Men det är även av stor betydelse för oss alla finlandssvenskar. Kvinnoförbundet är en del av SFP och tillsammans utgör vi en helhet som har ett viktigt uppdrag att bland annat garantera svenskspråkig service i våra kommuner och städer.

Som verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen i Finland har jag länge arbetat med frågor som berör barn, unga och barnfamiljer. Ur ett barns perspektiv är det nödvändigt med politisk vilja. Man måste helt enkelt prioritera barns och ungas behov i kommunal beslutsföring. Vi måste fatta barnvänliga beslut i städer och kommuner, vilket sker genom att beslut tas på basen av barnkonsekvensanalyser.     

Redan år 1915 hölls ett föredrag på Kvinnoförbundet i Sörnäs möte, med rubriken ”Sociala missförhållanden inom särskilda kvinnoyrken”. Fortfarande talar vi om en lönegrop i de kvinnodominerade branscherna. Fortfarande är föredrag som hölls för över hundra år sedan aktuella.

Det talas om att de kvinnodominerade branschernas lönenivåer ”blivit efter” männens lönenivå. Men vi måste komma ihåg att det inte stämmer. Lönerna har helt enkelt alltid varit sämre! Det är ett strukturellt fel som aldrig korrigerats. Detta är varken acceptabelt eller hållbart. Lönerna och arbetsförhållandena inom kvinnodominerade branscher, såsom vården och omsorgen, måste helt enkelt höjas.  

Kära systrar, samhället förblir mansdominerat om allt ses med männens ögon. Därför hoppas jag att kvinnor allt oftare röstar på kvinnor. Inte för att de är kvinnor, utan för att kvinnor såsom männen är viktiga att ha med i politiken. Kvinnorna besitter mycket kunskap i viktiga frågor. Våra kommuner och städer behöver starka och modiga röster som försvarar de svagaste i samhället, och står upp för jämställdhet och jämlikhet. Tillsammans ska vi se till att ”Framtiden är jämställd”.

Pia-Lisa Sundell 3.2.2021

Jag vill avsluta med de våra gemensamma ord, från visionen 2030 - ”Vi ser framför oss en värld där kvinnors röster, erfarenheter och bidrag till samhället hörs och värdesätts på livets alla områden – i politiken, i ledarskap, i vården och på arbetsmarknaden, varje dag. En feministisk framtid är en ljus framtid.”

Läs mer i Svenska Kvinnoförbundets valprogram inför kommunalvalet 2021

Foto: Fredrika Biström/Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs


Intresserad av jämstäldhet på svenska i Finland? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken till Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.