Nicolas Sjöberg: Priset för att stoppa pandemin betalas med ungas välmående

26.02.2021 kl. 16:22
Vår kandidat Nicolas Sjöberg oroar sig över att unga mår allt sämre under pandemin.

Enligt en ny enkät gjord av Finska ungdomsforskningssällskapet har andelen unga som är nöjda med sitt liv sjunkit drastiskt. Unga i åldern 15-25 ger nu det genomsnittliga skolbetyget 8 för sitt välbefinnande, medan betyget i den förra barometern var 8,5. Det här är det sämsta betyget sedan enkäten för första gången publicerades 1997. I en annan enkät, gjord av Allianssi och MTV, uppger 75% av de unga att deras välmående sjunkit på grund av restriktionerna. 

Begränsningarna syns även på andra sätt, bland annat har antalet unga som hoppar av yrkesskolan ökat kraftigt. Under 2020 hoppade 1142 yrkes studeranden av sin utbildning i Helsingfors - en ökning på 50% från tidigare år. Avsaknaden av undervisning med närvaro, restriktioner som berör hobbyer och minskade möjligheter att träffa kompisar både via skolan och på fritiden har drastiskt ändrat ungas vardag. Enkäterna visar tydligt att unga mår dåligt i den rådande situationen. Framförallt flickor samt unga pojkar med ett annat språk än svenska eller finska som modersmål har drabbats mest. 

Att införa restriktioner under den rådande pandemin är förstås oundvikligt, men att inte ta ungas välmående i beaktande, då vi har dessa pinfärska resultat från enkäterna, är ansvarslöst. Restriktionerna har också haft en polariserande effekt. De har påverkat unga i olika grad exempelvis beroende på socioekonomisk ställning - det är endast kommunal hobbyverksamhet som lagts ner under pandemin, så de som har råd har kunnat fortsätta med hobbyer i en större utsträckning. Minskade möjligheter att röra på sig i hobbyverksamhen kan också påverka flickor mer, då flickor till att börja med redan rör på sig mindre.

Då vi öppnar upp samhället måste vi arbeta för att minska långtidseffekterna som pandemin orsakat, och fortsätter orsaka, hos de unga. Här kan vi i kommunerna göra mycket. Mentalvårdstjänsterna har varit otillräckliga redan en längre tid och har inte lyckats möta de behov som finns. Pandemin har bara ökat behovet - vi måste satsa mera på mentalhälsovården, vi måste se till att unga får vård då det behövs. 

Vi måste också satsa mer på studiehandledningen för unga, speciellt bland de som inte haft tillräckliga möjligheter att hitta sin studieteknik och inte fått stöd från hemmet. För att motverka den polarisering som restriktionerna orsakar måste kommunerna i utdelningen av stöd åt idrottsföreningar aktivt främja jämlikhet och jämställdhet mellan könen. Kommunen kan i större utsträckning stöda föreningar att erbjuda idrottsverksamhet för barn och unga i låginkomstfamiljer och med invandrarbakgrund. Så kan vi hjälpa de som drabbats hårdast. Alla borde ha lika rätt till meningsfull fritidssysselsättning och socialt umgänge med jämnåriga.

 

Att stoppa pandemin är viktigt, men vi måste också se till att dagens unga inte bär ärren av pandemin för resten av sitt liv!

 

Nicolas Sjöberg 26.2.2021

Kandiderar i Helsingfors för SFP 

Medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs


Intresserad av jämställdhet på svenska i Finland/Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.