Ordförandes hälsning

04.02.2022 kl. 14:01
Kära medlem!

Det nya året är redan i full gång. Bakom oss har vi ett intensivt jubileumsår 2021 och framför oss ligger riksdagsvalet 2023, som vi redan börjat förbereda oss för. Därefter kommer president- och EU-valet år 2024. Dessutom planerar styrelsen för Kvinnoförbundet i Sörnäs ett strategiarbete för att bli en ännu kraftigare förening. Målet är att vi ska kunna godkänna Sörnäs nya strategi 2023–2028 på årsmötet 2023. Det är mycket som igen ligger i fatet för hela styrelsen och för våra medlemmar som väljer att ställa upp i val. 

När jag under julhelgen tog mig en funderare kring den kommande verksamheten, kände jag tydligt att jag gjort mitt som Sörnäs ordförande. Det är dags släppa fram en ny ordförande för vår anrika organisation. Alltså avgår jag som Sörnäs ordförande på vårt inkommande årsmöte (distans) den 16 mars kl. 17.30. Det känns klokt. Jag ger därmed min efterträdare både tid och rum för att lägga sin prägel på den kommande verksamhetsstrategin, på riksdagsvalkampanjen och på den feministiska politiken kring dem. Jag fortsätter ändå gärna i styrelsen något år framöver. Årsmötet avgör hur det blir med den saken och vem som blir den nya ordföranden. Det blir spännande!

Det har varit en heder och ära att leda Sörnäs - Svenska kvinnoförbundets absolut största och aktivaste lokalavdelning. Jag ser Sörnäs idag som en lite annan organisation än den jag tog över år 2017. Medlemsantalet har skjutit i höjden och verksamheten blomstrar, vilket är fantastiskt med tanke på pandemins utdragna restriktioner. Sörnäs har kunnig och engagerad personal, som ofta snabbt och snillrikt har Corona-anpassat olika evenemang. Jag är så tacksam att jag har fått jobba i nära samarbete med er Fredrika, Jessika och Tara. Ni är bäst och ni har lärt mig så mycket! Som ordförande har jag haft möjligheten att verkställa min personliga vision om ett mera öppet, aktivt och modigt Sörnäs, där feminismen är ledstjärnan i allt det vi gör och internt som externt.

När medlemsbrevet når er är välfärdsområdesvalet redan överstökat. Under kampanjens gång har det flera gånger ”harmat” mig att Helsingfors inte syntes i valdebatten kring utvecklingen av välfärdstjänsterna. Å andra sidan har jag lärt mig mycket om andra delar av Finland. Det gäller för Sörnäs att driva på utvecklingen av välfärdstjänsterna också i Helsingfors med jämställdheten för ögonen. Jag hoppas att Sörnäs fortsätter att modigt lyfta frågor i samhällsdebatten på samma vis som vi lyfte klimakteriet som en politisk fråga under jubileumsåret. Jag är så stolt över att debatten om klimakteriet verkar ta fart efter ett par års hårt arbete. Så är det. Droppen urholkar stenen. Politik är att definiera problem och föreslå lösningar till dem. Här har kvinnoorganisationer som Sörnäs en ytterst viktig roll. Det är vårt ansvar att frågor som berör kvinnor eller som är speciellt viktiga för dem blir synliggjorda. Tillsammans kan vi få problemen åtgärdade, oavsett hur frågan kan tänkas bli bemött i samhället. Sörnäs är modig nog att ta strid där det behövs! 

Allt gott till dej, kära medlem, och vi ses igen under olika Sörnäs evenemang.

Mona Rautelin 1.2.2022


Intresserad av jämställdhet på svenska i Finland/Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.