Vice ordförandes hälsning 2/2022

19.04.2022 kl. 14:11
Bästa Kvinnoförbundare och Sörnäs medlemmar,

Vi lever ofattbara tider. Mänskligheten har genomlevt två år av pandemi, något som få av oss trodde vi någonsin skulle uppleva. Att vi dessutom varit tvungna att vakna upp till en dag då vi har krig i Europa är svårt att smälta och förstå.  Ett faktum är att barndomen inte väntar på ljusare tider. Barns och ungas liv är här och nu. Barndomstiden, uppväxtmiljöerna och världsläget påverkar alltid ett barns utveckling. Så även nu. Barn och unga hann inte återhämta sig från pandemin då anfallskriget mot Ukraina bröt ut. Den nya situationen var en chock för människor världen över och påverkar speciellt barns och ungas psykiska välmående och framtidstro. De behöver hjälp och stöd för att behandla sina känslor av oro och rädslor. Detta stöd ska vi vuxna erbjuda dem i familjerna, inom småbarnspedagogiken, i grundutbildningen, på andra stadiet och på arbetsplatserna. Barn, ungdomar och unga vuxna behöver all hjälp och allt stöd de kan få för att hantera denna oväntade och skrämmande situation. 

Vi vet att krig och konflikter slår familjer och samhällen i spillror. Vi vet att kvinnor och flickor drabbas av våld och fattigdom. Vi vet att kvinnor och flickor drabbas på ett annat sätt än män under och efter konflikter. Kvinnor och flickor löper exempelvis större risk för trakasserier och våld i flyktingläger.

Svenska Kvinnoförbundet hade årsmöte 26-27.3.2022. Under mötet hördes flera viktiga talturer med fokus på mänskliga rättigheter under konfliktsituationer. Det kändes fint att få höra flera kloka inlägg i den allmänpolitiska debatten. Ett bevis på att viljan är stark för att tillsammans arbeta för ett samhälle som är rättvist och fritt från diskriminering, våld, rasism och sexism.   

Under årsmötet fick jag fortsatt förtroende och blev omvald till vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Feministiska perspektiv behövs i allt politiskt arbete. Det feministiska förändringsarbetet måste bedrivas genom lagstiftning mot olika former av diskriminering, men också genom att förändra strukturer och attityder. Allt detta vill jag jobba hårt för. 

Bästa vänner, ifall ni har något ärende eller någon fråga ni vill att jag för fram till förbundet så får ni gärna höra av er till mig. 

Vänliga hälsningar, 
Pia Sundell, 
vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs och vice ordförande för Svenska 
Kvinnoförbundet


Intresserad av jämställdhet på svenska i Finland/Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.