Ordförandes hälsning 4/2022

09.09.2022 kl. 13:17
Kära medlem!

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och upptäcks vanligen med hjälp av mammografi på sjukhus. Årligen drabbas ca 5000 kvinnor i Finland av bröstcancer. Prognosen för bröstcancer som upptäcks i ett tidigt skede är mycket god, och därför vore det viktigt att metoderna för att hitta bröstcancer i ett så tidigt skede som möjligt förbättras.

Idag kallas alla 50–69-åriga kvinnor i Finland vartannat år till screening för bröstcancer. Det här är något som Svenska Kvinnoförbundet i många år försökt jobba för att ska ändra, så att åldersspannet utökas till att gälla kvinnor i åldersgruppen 40–74 år. Av alla som årligen insjuknar i bröstcancer är drygt hälften i screeningåldern, dvs. mellan 50 och 69 år. Det här innebär att nästan hälften av alla som drabbas av bröstcancer inte har fått kallelse till screening.

Då jag flyttade till Sverige för några år sedan så hade jag knappt hängt upp sista taklampan i lägenheten innan kallelsen till mammografi damp ner i brevlådan, då var jag 46 år. I Sverige screenas nämligen redan alla kvinnor från 40 år upp till 74 år, och nu har en debatt tagit fart om att ytterligare utöka åldersspannet. Det här för att medellivslängden bland kvinnor har ökat, och dels för att risken att drabbas av bröstcancer är större för kvinnor i åldern 80–84 år än för kvinnor i åldern 65–69. Dessutom är risken för yngre kvinnor att drabbas knappast försumbar.

Alla drabbas inte av cancer. Men när en får cancer, drabbas alla runtomkring.

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs kommer att ordna en kväll om bröstcancer den 3 oktober, precis i början av Rosa Bandet-kampanjen som ju pågår under oktober varje år. Vi vill ordna en hoppingivande kväll med diskussion, information om självundersökning av brösten och en kort föreläsning om bröstcancerkirurgi idag. För att förverkliga kvällen samarbetar vi med Luckan i Helsingfors och Schildts & Söderströms, som nyligen gett ut boken Trollet i mitt bröst. Boken är skriven av Sabine Forsblom som har erfarenhet av bröstcancer. Det litterära greppet är viktigt och vi behandlar även frågan om hur bröstcancer skildras i litteratur. Ett exemplar av Forsbloms bok lottas ut i publiken under kvällen.

Vi hoppas att just du och din väninna, din mamma eller syster vill delta med oss! Och så hoppas vi förstås på att du backar upp oss i vår kamp för att utöka screeningåldern i Finland så att fler tumörer kan bekämpas och fler liv kan räddas.

Anna Jungner-Nordgren 6.9.2022


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs för att läsa mera om medlemsskap.