Årsmötet godkände föreningens nya strategi 2023-2027

09.02.2023 kl. 13:49
Föreningen Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs höll årsmöte onsdag 8 februari i Helsingfors.

På mötet återvaldes Anna Jungner Nordgren till ordförande för verksamhetsåret och Pia Sundell återvaldes som vice ordförande. Efter många år av gott arbete avgick styrelsemedlem Mona Rautelin och Emmi Piippo valdes in som ny styrelsemedlem. Övriga styrelsemedlemmar är Anna Alenius, Maj-Britt Grönholm, Ann-Louise Laaksonen, Kalinka Nyholm, Emmi Piippo, Harriet Rydberg och Tove Ørsted.

Under mötet godkändes även föreningens strategi 2023-2027 som arbetats fram av styrelsen, personalen och med hjälp av konsultföretaget Ekvalita.

I strategin definieras föreningen som ett inkluderande finlandssvenskt politiskt forum för feminister. Vi arbetar för ett jämställt Helsingfors på svenska, genom feminism, mångfaldstänk och intersektionalitet.

Följande teman ligger i fokus

  • En engagerad medlemskår
  • Det politiska arbetet och det feministiska perspektivet i vår verksamhet
  • Feministiskt valarbete inför politiska val i Helsingfors
  • Stödja kvinnor i sårbara livssituationer

I synnerhet vill styrelse arbeta för en aktiv kontakt med medlemskåren och för att verksamhet förverkligas med låg tröskel. Det feministiska perspektivet finns med i allt vi gör och föreningen räds inte att ta tag i kontroversiella frågor och teman. Vi fortsätter också fokusera på olösta jämställdhetsfrågor såsom mäns våld mot kvinnor och lika lön för likvärdigt arbete. 

Enligt strategin fortsätter vi också stödja medlemmar som ställer upp i val och kvinnor som på olika sätt befinner sig i sårbara livssituationer. 

Föreningen Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs har kämpat för jämställdhet i över 110 år och har idag över 500 medlemmar.


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.