Föderskans ställning i en värld planerad för medeltalsmannen

11.02.2023 kl. 09:46
Att få barn är en erfarenhet som kan förändra en kvinna för resten av livet. Under förlossningen faller allt onödigt bort och man befinner sig i livets kärna. Att kvinnor kan föda tryggt och i lugn och ro gynnar förutom den blivande familjen också hela samhället. Varför försvårar då samhället att denna grundläggande princip kan förverkligas?

I tidningar får vi regelbundet läsa om stängningar av förlossningsavdelningar, ökat antal födslar under resor, barn som dött och om växande oro bland gravida gällande förlossningen och dess trygghet. Att man enbart i Nyland redan stängt tre förlossningssjukhus under de senaste åren berättar om en skrämmande brist på ansvarstagande och föråldrade värderingar.

Tyvärr är förlossningar inte den enda hälsorelaterade fråga där kvinnor blir utsatta för orättvis behandling. Bakom ligger ett bredare fenomen, som Caroline Criado Perez beskriver i sin prisbelönta bok Osynliga kvinnor. Perez skriver baserat på forskningsresultat om hur kvinnors symptom ofta missförstås och därmed också diagnosticeras felaktigt.

I böcker om anatomi visas människan oftast i form av en manskropp. Mannen representerar fortfarande för många en s.k. standardmänniska. Också i läkemedelsforskning används kvinnor i mycket mindre skala. Detta kan leda till att doseringen av vissa läkemedel har testats enbart på män och samma dosering inte nödvändigtvis fungerar för kvinnor. Också menstruationscykeln kan påverka läkemedlens effekt.

Hälsodata som är specifik för det kvinnliga könet har samlats in i betydligt mindre omfattning jämfört med för det manliga könet. Under de senaste 20 åren har man dock på ett oemotsägligt sätt påvisat att det kvinnliga könet på många sätt är unikt. ”Forskare har hittat skillnader mellan könen i människokroppens alla vävnadstyper och organgrupper, likaså i förekomsten av vanliga sjukdomar, sjukdomsförloppet och hur allvarlig sjukdomen blir”, skriver Perez.

Det är fortfarande tryggt att föda i Finland. Att barnet och/eller mamman dör är extremt ovanligt. Globalt sett är situationen dock en helt annan. Runtom i världen dör 830 kvinnor varje dag i förlossning eller komplikationer kring graviditeten. Många av dessa dödsfall beror på svaga sammandragningar, vilka gör det svårt för kvinnan att föda. Oxytocin är den enda tillgängliga medicinen för att göra sammandragningarna kraftigare, men den är effektiv bara för en del kvinnor. Hur är det möjligt att man inte hittat en lösning på detta? Det handlar bokstavligen om liv och död.

Vi måste absolut kräva att alla kvinnor i Finland garanteras en trygg förlossning och alla barn en trygg födsel. Vi måste kräva att kvinnor äntligen börjar behandlas jämlikt också i frågor som berör liv och hälsa.

Jag är dock rädd att vi inte lyckas bryta denna onda cirkel om vi enbart talar om pengar. Det handlar i allra högsta grad om en jämställdhetsfråga och den borde stå i fokus för alla beslutsfattare som värnar om Finlands framtid.

Jutta Seppinen, kandidat i riksdagsvalet 2023

Läs mer om Jutta på Sfp:s kandidatsida


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.