Morris Liemola: "Ur ett jämställdhetsperspektiv slår reformen fel"

28.02.2023 kl. 08:58
Morris Liemola, kandidat i vårens riksdagsval, förundrar sig över de nya reformerna kring egenföretagarens pension, men kommer också med en lösning på problemet.

Företagarnas reformerade pensionslagstiftning (FöPL) trädde i kraft efter årsskiftet. Ändamålet med att reformera lagstiftningen var att “förbättra företagarens pensionsskydd och stödja verkställandet av pension för företagare”. Dessutom ville man säkerställa att “företagarens arbetsinkomst motsvarar värdet på företagarens arbetsinsats”. 

"Den genomförda reformen är dock fortfarande orättvis för egenföretagare och småföretag."

Målet att “förbättra företagarens pensionsskydd” har länge varit önskvärt. Den genomförda reformen är dock fortfarande orättvis för egenföretagare och småföretag, då företagarens pensionsförsäkringsinkomst delvis fastställs utgående från en arbetsinkomst som motsvarar medianlönen inom företagarens bransch. Det leder i mitt tycke till orimliga slutresultat 

 

Regeringens reform med en schablonmässig bedömning baserad på medianlön kompletteras med att andra omständigheter ska beaktas då arbetsinkomsten fastställs. Trots detta uppstår risk för att man alltför mycket fokuserar på medianlönen utan att beakta andra faktorer. Arbetsinkomsten kan då fastställas på en nivå som inte motsvarar det faktiska värdet av arbetsinsatsen. Särskilt ensamföretagare och småföretagare som bedriver verksamhet på deltid eller inom flera olika branscher kommer att lida om reformen i praktiken leder till en onödigt mekanisk process.

 

Låt oss som exempel ta en frilansande journalist. Frilansaren agerar som egenföretagare. Vid frilansande arbetar man i uppdragsförhållanden som innebär oregelbundna inkomster. Den föreslagna ändringen av FöPL innebär att en mångsysslande frilansare på en mindre ort kan bli tvungen att betala  pensionsförsäkringsavgift baserat på en uppskattad arbetsinkomst som motsvarar medianlönen av alla journalister, inräknat dem som är i arbetsförhållande hos någon större mediekoncern. 

"Ur ett jämställdhetsperspektiv slår reformen likaså fel, tre fjärdedelar av företagande kvinnor är egenföretagare."

Ur ett jämställdhetsperspektiv slår reformen likaså fel, tre fjärdedelar av företagande kvinnor är egenföretagare. Till exempel egenföretagande frisörer eller andra egenföretagare inom servicesektorn riskerar i värsta fall att ställas inför en orättvist stor pensionsavgift och därmed lägga ner sin verksamhet som egenföretagare. 

 

Denna reform lockar knappast heller nya entreprenörer att börja bedriva företagsverksamhet. Reformen medför  i praktiken mer byråkrati och hårdare bevakning av “arbetsinkomsten”, kombinerat med risk för lägre flexibilitet vid bedömning av den enskilde företagarens situation.

 

Om vi verkligen vill förbättra företagarnas pensionsförsäkring och sociala förmåner bör vi skapa en modell där den enskilda företagaren själv får utrymme att påverka vad som är en rimlig pensionsförsäkringsnivå i det egna fallet. Över en viss miniminivå av FöPL-försäkring ska det finnas möjlighet att välja hur stort det ytterligare pensionsskyddet ska vara. Det är varken företagarvänlig, rättvis eller socialt ansvarstagande politik att kortsiktigt utkräva FöPL-avgifter som kan begränsa ny, lovande småföretagsamhet samt tvinga företagare att lägga ner sin verksamhet.

 

Morris Liemola, 27.2.2023 Helsingfors


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.