Emmi Piippo: Medlingssystemet är problematisk på många sätt

08.03.2023 kl. 08:05
Var tredje kvinna i Finland har upplevt våld från sin partner eller ex-partner. Nu måste medlingssystemet ses om för att inte ursäkta mannens våld mot kvinnan.

En släktings man, en grannes man, en bekants bekant. Jag mår illa när jag tänker på alla de vuxna som jag som liten upplevde som trygga, och som jag som vuxen förstått har slagit någon hemma. Statistiken visar att var tredje finländsk kvinna är i en våldsam relation i något skede av sitt liv. Det betyder att även du som läser antagligen har någon som blir utsatt för våld i hemmet i din närmaste krets. 

Finland har på olika sätt engagerat sig för att få ett slut på våld i nära relationer och för att hjälpa offren. Tillräckliga stödtjänster och en rättsprocess, där offret får rättvisa och ansvaret för våldet enbart övergår på förövaren, är nyckeln till att ta sig ur den våldsamma relationen. Däremot är medling av våld i nära relationer inte lämpligt för det här.

Medlingssystemet, som ursprungligen skapades för att förebygga ungdomsbrottslighet, är problematiskt på många sätt. Att metoden används för att hantera våld i nära relationer återspeglar synen på att våld i nära relationer är ett mindre allvarligt brott. Att förövaren inte behöver bära straffrättsligt ansvar för sina handlingar. Detta trots att våld enligt straffrätten endast i undantagsfall, som självförsvar och nödsituationer, ska gå att ursäkta. 

Flera studier och berättelser från offren själva, visar att medling  inskränker kvinnors rättssäkerhet. Det är oacceptabelt också ur människorättsperspektiv, eftersom offret lätt är underordnad av förövaren och därmed är parterna inte likvärdiga i processen. Våldet mot kvinnor i nära relationer är ett maktmissbruk med en stark strukturell grund. Det står i klar motstridighet  till de konventioner om mänskliga rättigheter som Finland har anslutit sig till, tex i Istanbulkonventionens samförståndsavtal betonas att medling har en negativ inverkan på offer för våld i nära relationer. 

I stället för medling bör våldet straffas enligt strafflagstiftningen och orsakerna till våldsbeteendet åtgärdas. Förövarna ska delta i interventions- och förebyggande program som erkänner våldets könsrelaterade karaktär och offret måste ha tillgång till hjälp och stödtjänster.