Julia Ståhle: Vi behöver diversitet för en fungerande AI

21.05.2024 kl. 09:52
Inför EU-valet tar Julia Ståhle ställning till den teknologiska utvecklingen som en möjlighet - inte bara ett hot:

Artificiell intelligens (AI) är ett paraplybegrepp för olika sätt för program att nå ny kunskap och lösa problem genom att använda data. Många av de applikationer som vi dagligen använder har minst en funktion som drar nytta av AI. Spotify sammanställer listor som passar din musiksmak, Google skräddarsyr reklamer åt dig, chatbottar svarar på dina frågor och ChatGPT redigerar din text. 

Vi är omringade av AI dagligen och ifall den plötsligt försvann skulle många av de funktioner som stöder vår vardag också försvinna. . Att hitta små förändringar i forskningsmaterial eller värdefulla helheter skulle också bli omöjligt. Samtidigt har vi svårt att se skillnad på nyheter som har skapats för att missleda oss. Hur bra beskriver AI vår omgivning? 

Ojämställdheten inom IT är påtaglig. Andelen kvinnor som arbetar med informationsbehandling är under 35 % och de som anställs får i högre grad låg inkomst. Av de som arbetar med AI är endast cirka en femtedel kvinnor. En stor del kunskap och perspektiv faller bort då makten bärs av i huvudsak vita män.

Då perspektivet är snävt är risken stor att sättet informationen behandlas på gynnar bara vissa grupper. Hur mycket makt vi ger åt dem som sitter på största delen av dagens teknik? Jag vill att varje individ kan lita på att den data hen ger om sig hålls i säkert förvar, den används på ett etiskt sätt och diversitet inte gallras bort under trycket efter effektivitet.

Vi står inför ett vägskäl, och här kommer den Europeiska unionen in i bilden. AI-direktivet som nyligen godkändes skapar ramar för användningen av denna form av teknologi och skapar på så vis en större säkerhet för användaren. Unionen är pionjär, vilket jag hoppas att driver på andra att ta efter. Samtidigt måste vi vara försiktiga och inte försämra EU:s position på den globala marknaden. En stark reglering som enbart negativt påverkar företagens möjligheter att utvecklas gynnar inte EU och vår marknad. Vi måste hitta en balans, som både skyddar användaren och ger utrymmer för innovationer.

Den teknologiska utvecklingen är en möjlighet - inte bara ett hot. Du kan också själv påverka hur den utvecklingen ser ut. Detta kan du göra den 9 juni, när det är EU-val!

Julia Ståhle, kandidat i EU-valet (valdag 6-9 juni 2024)

Denna text är inte skriven av Chat GPT

Läs mera om Julia Ståhle på hennes hemsida 


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.