Emmi Piippo: "Välkommen mikrofeminismen!"

07.07.2024 kl. 14:40
För några år sedan spelade vi ett spel hemma hos mig med ett gäng som bestod av endast två kvinnor men flera män. Spelet gick ut på att man drog ett kort med ett påstående och sedan skulle man peka på den person som man tyckte det passade bäst in på. Ett påstående som kom upp var "smartast i rummet". Den andra kvinnan i rummet pekade genast på mig. En stund av något speciellt, som kunde kallas för systerskap, uppstod. Jag var inte lika cool och mumlade något om att jag inte tänker delta i spelet mer om frågorna är så här dumma.

Inte för en sekund trodde jag att min kloka vän skulle tänka att smarthet går att avgöra här och nu i ett spel. Jag är säker på att hon visste vad hon gjorde, men jag är också säker på att ingendera av oss skulle ha kallat det mikrofeminism redan då. 

Jag stötte på begreppet mikrofeminism för första gången för några veckor sedan när jag scrollade på sociala medier. Mikrofeminism har utvecklats till en rörelse som  bygger på små, medvetna åtgärder som vidtas för att bekämpa vardaglig sexism i sociala miljöer. Videor under taggen har tillsammans fått mer än 10 miljoner visningar enbart på Tiktok.

Att hänvisa till en kvinna i en rum med män som den smartaste är en mikrofeministisk handling, likaså att anta att en chef är en kvinna. Ashley Chaney, som startade rörelsen med sitt eget videoklipp, säger att hennes favoritform av mikrofeminism är att helt enkelt tilltala kvinnor först i mejl, till exempel genom att börja med "Hej Anna och Richard”. 

(Nu förstår jag om du som läsare undrar hur mikrofeminism skiljer sig från traditionell feminism - svaret är att den inte gör det, men läs vidare i alla fall!)

Enkelhet brukar tilltala oss människor, och mikrofeminism erbjuder just det. Det gör feminismen mer tillgänglig och lätt att förstå. Handlingarna kan verka små, men de kan bygga förtroende, skapa stödjande miljöer och gradvis förändra dynamiken, vilket leder till ett större erkännande av könsbaserade fördomar och inspirerar andra att agera på samma sätt.

Medan traditionell feminism ofta också omfattar storskaliga kampanjer, protester och system- och strukturförändringar, fokuserar mikrofeminismen på subtila, dagliga handlingar som utmanar patriarkala normer. Den ger verktyg för att ta itu med ojämlikhet mellan könen genom att förändra kulturen från grunden.

Även om små handlingar inte ensamma kan utrota strukturell ojämlikhet, kan de bygga en grund av stöd och medvetenhet som är avgörande för att feministiska insatser i större skala ska slå rot och frodas. 

Emmi Piippo 8.7.2024, ordförande för SFP:s stadspolitiska utskott, medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs


Siffror för den som undrar om mikrofeminisim behövs.

På jobbet har:

80 % av kvinnor har upplevt mikroaggressioner 
50 % av kvinnor regelbundet blivit avbrutna 
38 % berättar att män har tagit åt sig äran för deras idéer 

Så här kan du vara med i rörelsen:

  • Agera om någon försöker ta äran eller förbiser en kvinnlig kollegas idé under ett möte.
  • Om du märker att en man avbryter en kvinna, ingrip genom att rikta uppmärksamheten tillbaka till henne.
  • När det är lämpligt, nämn kvinnors namn först i kommunikation.
  • Utmana traditionella hierarkier, anta till exempel att pappan stannar hemma med barnen.
  • Se till att kvinnor blir inkluderade vid sociala tillställningar.

Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.