Livet gjorde en kosväng

25.03.2020 kl. 14:24
Fortfarande då jag vaknar på morgonen är min första tanke, ”händer detta verkligen?”.

Det känns ofattbart att vi verkligen lever i ett undantagstillstånd, i Finland, idag. Vår gemensamma fiende är ett virus som angriper oss alla. Hela världen har hamnat på knä.

Få av oss kunde ana att något dylikt skulle ske. Få av oss kunde tro att våra liv skulle få såhär drastiska svängningar inom loppet av några dygn. Nu är vi här och vi försöker  anpassa oss. Varje dag sker nya förändringar och världen ser helt annorlunda ut än den gjorde för två veckor sedan. De skyddsnätverk som omgav oss, som vi kanske tog förgivna, har luckrats upp och framtiden ser osäker ut.

Barn stannar hemma från skolan, föräldrar är osäkra om de har jobb och många mor- och farföräldrar är tvungna att isolera sig. Många kan känna sig både ensamma och otrygga just nu. Detta gäller både barn, unga, vuxna och äldre personer. En känsla av oro finns bland oss, som stundvis kan bli tung att bära och hantera.

Personligen är jag dock övertygad om att vi i Finland kommer att klara denna kris. Jag vet att det finns en stark vilja och mycket värme. Vårt land har tidigare klarat sig genom svåra kriser. På ganska kort tid har nya stöd- och hjälpmetoder tagits i bruk och varje dag ser vi nya fina lösningar som myndigheter, medborgar- och frivilligorganisationer och privata personer tagit till för att hjälpa. 

Nu ska vi stå enade. Tillsammans, över åldersgränser kan vi besegra kampen mot Corona. Vi kan lyssna på varandra, ringas, hjälpa och helt enkelt finnas aktivt till för varandra. Vi kan alla hjälpas åt att stoppa både oron och sjukdomen.

Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Vem kan du hjälpa just idag?

Pias Sundell 25.3.2020

Pia