Kandidater i kommunalvalet som är uppställda i Esbo och är medlemmar i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs:

 

Niklas Mannfolk, Specialmedarbetare 

"Esbo kan bli en bättre stad genom smartare ekonomisk politik, smartare miljöpolitik och smartare byggande. Esbo ska byggas där det nu finns bostäder, inte till helt nya områden. Hellre uppåt än utåt!"

Mette Strauss, Ekon. mag, verksamhetsledare

"Mitt Esbo är internationellt, innovativt och inkluderande! Mitt Esbo har en fungerande kollektivtrafik. Bussar bör återinföras från större knutpunkter i Esbo vid rusningstider för att förkorta restiderna."

 

 


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.