Kandidater i kommunalvalet som är uppställda i Esbo och är medlemmar i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs:

Heidi Seppälä, Kundrelationschef

"En livskraftig kommun är grunden till välmående. Vichtis ska vara en möjliggörare där vi alla har rätt att bygga och leva en trygg vardag. Vår kommun ska vara en jämlik arbetsgivare. Målet är att bli Finlands barnvänligaste kommun. Vi ska uppmuntra till företagande och miljöansvar."


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.