Linda i förgrunden, hennes familj i bakgrunden.

Lappvikens skyddade sjukhus och park akut hotade

11.05.2020 kl. 10:12
Vår kandidat i Kommunalvalet 2021, Linda Ahlblad vill inte att det byggs ett hotell i parken utanför Lappvikens sjukhus.

Helsingfors idétävling om användning av Lappvikens byggnader fick tyvärr in ett enda förslag, som behandlas i stadsmiljönämnden tisdag 12 maj 2020. Förslaget inkräktar inte bara på områdets skyddsstatus och på parken kring Engels arkitektoniskt ovärderliga byggnader, utan även på stadsbornas tillgång till rekreation.

Enligt förslaget borde staden sälja marken, låta bygga ett massivt hotell i Lappvikens skyddade park och ge köparen rätt till ytterligare framtida byggande. I förslaget inryms även Moomin Characters förlag, bokhandel och ett museum i sjukhusets huvudbyggnad, medan byggnadens norra flyglar rymmer ett vandrarhem och södra flygel rum för kulturaktörer och Moomin Characters kontor.

En nationellt betydelsefull kulturmiljö bör aldrig vara till salu, särskilt inte till en utländsk köpare. Tove Jansson skulle nog inte heller ha låtit sitt livsverk utnyttjas för att motivera en försäljning av Lappvikens skyddade, känsliga ekosystem.

Köpeanbudet strider mot Helsingfors förpliktelse att följa Förenta Nationernas mål för hållbar utveckling, som omfattar god hälsa och välbefinnande.

Nu är tiden definitivt inne för stadsmiljönämnden att iaktta målen för hållbar utveckling i sitt beslutsfattande. Då stadens invånarantal ökar behöver vi nämligen fler rekreationsområden, inte färre. Lappviken andas en förpliktande värdighet, som bör stödas och utvecklas i stället för att säljas. Helsingfors måste bära sitt ansvar för att skydda området, bevara helheten och utveckla dess rekreationsvärde för sina invånare. Hittills har Lappviken använts för mentalvård, rekreation och kreativitet, vilket möter dessa mål.

Det inkomna köpeanbudet är inte ändamålsenligt varken för området eller helsingforsarna! Arrangera i stället en ny tävling med hållbara mål, vars resultat staden stolt kan förevisa för FN.

Linda Ahlblad

Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs kandidat i kommunalvalet 2021

https://lindaahlblad.fi/sv/

Fredrika Biström