Kommunalval 13 juni: våra kandidater

07.03.2021 kl. 22:13
Här kan du bekanta dig med våra kandidater inför sommarens kommunalval. Valdagen är 13 juni och förhandsröstningen pågår 26.5.–8.6.2021.

Här hittar du Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs kandidater inför valet 13 juni. Kandidaterna ligger i alfabetisk ordning. Alla våra kandidater finns ännu inte med på listan, men den uppdateras hela tiden.

 

Helsingfors:

Anna Högström, Psykolog

Jag vill jobba för ett vänligt, mer medmänskligt beslutsfattande, där vi utgår från ett hälsofrämjande perspektiv och värnar aktivt om vår livsmiljö. Barns och ungas psykiska hälsa är en kärnfråga.

 

Anna Korkman, Studerande

Jag vill arbeta för att Helsingfors ska vara en föregångare inom klimat och miljö, främja ungas psykiska och fysiska välmående samt satsa på olika formers integration. 

 

Ann‑Louise Laakkonen, Development manager, ekon.mag.

Jag vill jobba för att seniorerna garanteras en värdig ålderdom, för fungerande och smidiga trafiklösningar samt för en levande innerstad och en hållbar ekonomi i Helsingfors.

 

Ann-Mari ”Ami” Bergström, Närvårdare

Mitt Helsingfors är internationellt, tolerant och klimatsmart. Övervakningen av djurskyddet kan effektiviseras. Jag vill se en stad där det skall vara tryggt att leva och där man får en god vård och omsorg vid alla livsskeden. Ingen skall lämnas utanför.  

 

Benjamin Bergan, Studerande

I en stad där varje invånare får uppnå sitt fulla potential oberoende etnicitet, kön eller socioekonomisk bakgrund mår vi alla bättre. Jag vill se staden där alla känner sig representerade i beslutsfattandet och staden var vi fokuserar på en medmänsklig och hållbar politik.

Benjamin Ellenberg, Kommunikationsspecialist

Hållbar tillväxt och tryggad närservice. 28-årig barfotad Helsingforsare. Tidigare medlem i Helsingfors ungdomsnämnd och tidigare förbundssekreterare för Svensk Ungdom.

Björn Månsson, Pens. journalist, stadsfullmäktigeledamot​

 

Socialt ansvar, jämlikhet och broder & systerskap.

Byoma Tamrakar, HRD professional

Mångfald förenar. Jag att arbeta för att främja ett mer jämlikt samhälle och vill se till att Helsingfors ger lika möjligheter  för alla dess invånare oavsett ras, kön, nationalitet, religion, språk eller sexuell läggning.

 

Elina Sagne-Ollikanen, Specialist, forskning och innovation

Helsingfors behöver mera puls, engagemang och kreativitet. Jag vill se ett Helsingfors som är inkluderande, rättvist och framåt! Mera idrott, kultur och lyft för välmående, trivsamhet och hållbarhet.

 

Ellinor Juth, Verksamhetsledare, studerande

Ett mer jämlikt samhälle. En trygg och allmänbildande skola. Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid. Gratis mensskydd och fler könsneutrala offentliga toaletter.

 

Emmi Piippo, Närvårdare, pol.kand., studerande

Samtidigt som vi bygger ett mer ekologiskt och jämlikt Helsingfors ska vi se till att alla mår bra. I mitt Helsingfors blir ingen lämnad ensam.

 

Eva Biaudet, Riksdagsledamot

Sfp behövs i Helsingfors politiken! Vi står i mitten och är bra på att samarbeta så att alla ska kunna känna sig hemma här. Mänskliga rättigheter OCH JÄMSTÄLLDHET har varit en röd tråd i mitt jobb och mina erfarenheter i politiken har gett mig insikter och perspektiv på hur det är att i alla livsskeden leva i vår fina stad. 

 

Freja Pontán, Medicine studerande, medlem i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse

Helsingfors ska vara en välmående stad där klimat och miljö genomsyrar politiken. Välfungerande infrastruktur, lågtröskel vård och psykvård, samt mer grönrum ska finnas tillgängliga för invånarna.

Kasper Kannosto, Praktikant, studerande

Jag vill se ett Helsingfors som investerar i invånarnas välmående genom att satsa på motion, kulturmöjligheter och mentalvård. Att investera i välmående betalar sig själv tillbaka. 

Larrie Griffis, Kulturansvarig, Luckan 

Mobbningsförebyggande i skola och arbetslivet, drastiskt minska matsvinnet i anstalter och affärer samt verka för barnpedagogers samhälleliga status.

Laura Finne-Elonen, Specialläkare 

Trygg barndom, Värdig ålderdom, Fungerande social -och hälsovård, Välplanerad och trivsam stadsmiljö.

Linda Ahlblad, Företagare, trebarnsmamma

Som barfota helsingforsare vill jag utveckla huvudstadens kulturutbud samt öka stadens trivselfaktor. I fullmäktige vill jag jobba för att staden ska ge sina invånare en genuin möjlighet att påverka beslut om sin egen närmiljö.

 

Nicolas Sjöberg, Medicine Kandidat

Jag vill arbeta för ett klimatsmart Helsingfors som välkomnar alla. Det är viktigt att vi har en stadspolitik som stävjar de ökande bostadspriserna, bland annat genom att minska på reglering.

Silja Borgarsdóttir Sandelin, Ministers specialmedarbetare, pol. mag.

Allt handlar om hållbarhet! Helsingfors ska vara en stad där ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet kombineras. Jag står för ett modernt Helsingfors som präglas av frihet, hållbarhet, öppenhet, demokrati och jämställdhet.

Simon Granroth, Pol. mag., Vetenskapskommunikatör.

Hållbarhet, medmänsklighet och vetenskap ska stå högst på agendan. Varje Helsingforsare ska kunna känna sig trygg, delaktig och välkommen oavsett vilka dina föräldrar råkar vara eller vem du älskar.

 

Stina Wahlsten, Produktsmarknadschef och egenföretagare

Jag vill se ett grönare Helsingfors som tar sitt klimatansvar. Helsingfors ska vara företagarvänligt och satsa på en cirkulär ekonomi och en jämställd stad, full med liv där alla trivs och mår bra, därför vill jag se ett större fokus på välmående.

 

Ted Urho, Verksamhetsledare

Helsingfors ska vara en stad för alla. Vi måste ha nolltolerans mot rasistiska påhopp, sexuella trakasserier och kränkande språkbruk. Även i gatubilden ska det finnas utrymme för alla, oavsett om du är bilist, cyklist eller fotgängare.

 

Urai Anuntasin, Filosofie doktor (Thailand), egenföretagare

Centralparken är Helsingfors lungor. Det ska vi hålla fast vid. Hemspråksundervisningen hamnar ofta på undantag. Helsingfors kan gå i bräschen för mera kvalitet. Invandrarna är en viktig resurs i ekonomin. Hjälp invandrarna att starta mikroföretag. 

Esbo:

 

Niklas Mannfolk, Specialmedarbetare 

Esbo kan bli en bättre stad genom smartare ekonomisk politik, smartare miljöpolitik och smartare byggande. Esbo ska byggas där det nu finns bostäder, inte till helt nya områden. Hellre uppåt än utåt!

Grankulla:

 

Pia-Lisa Sundell, Verksamhetsledare 

 

Arbetet för jämställdhet, trygghet och barnvänliga beslut behöver starka försvarare i kommunerna. Genom barnvänliga beslut skapas förutsättningar för barns, ungas och barnfamiljers välmående. Åtgärder bör vidtas för att främja barns och ungas trygghet och psykiska hälsa i efterdyningarna av coronapandemin.

Borgå:

 

Elin Andersson, Internationell koordinator 

Vi behöver mera långsiktighet i politiken för miljön och kommande generationers skull. Detta kräver satsningar på miljövänligt byggande och kollektivtrafik samt olika typer av förebyggande verksamhet

 

Elin Blomqvist-Valtonen, Förhandlingschef

Jag vill jobba för ett jämställt och rättvist Borgå. Våra skolor och daghem ska vara bäst i landet. Med en hållbar ekonomi tryggar vi service både på landet, i skärgården och i stan.

 

Emilia Mattsson, Pol. mag., Utbildningsplanerare

Mitt framtida Borgå är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Då dessa tre samarbetar bildas ett kretslopp av hållbar utveckling och en välmående stad. Det vill jag arbeta för. 

Vichtis:

 

Heidi Seppälä, Kundrelationschef

En livskraftig kommun är grunden till välmående. Vichtis ska vara en möjliggörare där vi alla har rätt att bygga och leva en trygg vardag. Vår kommun ska vara en jämlik arbetsgivare. Målet är att bli Finlands barnvänligaste kommun. Vi ska uppmuntra till företagande och miljöansvar.

 

Du kan läsa mer om våra kandidater på SFP:s kandidatsida.

Tara Junker